ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kefie kefie
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ingravidesa ingravidesa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ingressable ingressable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ingressiu ingressiu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ingovernable ingovernable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ingraduable ingraduable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ingratament ingratament
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inglossable inglossable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infusoris infusoris
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ingenerable ingenerable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ingerible ingerible
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infructuositat infructuositat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infusibilitat infusibilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infraoctava infraoctava
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infraroig infraroig
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infrautilitzar infrautilitzar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infraglotal infraglotal
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infrangibilitat infrangibilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า informitat informitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infortificable infortificable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infracretaci infracretaci
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า informatitzar informatitzar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า informement informement
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infonomista infonomista
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า informalisme informalisme
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า influentment influentment
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infonedor infonedor
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infonomia infonomia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inflexibilitat inflexibilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inflictiu inflictiu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า influenciador influenciador
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inflamabilitat inflamabilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inflamador inflamador
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inflament inflament
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inflaconys inflaconys
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infladura infladura
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infinitat infinitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infixar infixar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inflacionari inflacionari
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infiltrable infiltrable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infimitat infimitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infertilitat infertilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infertilitzable infertilitzable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infidelment infidelment
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inferidura inferidura
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infermetat infermetat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infernalment infernalment
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infecunditat infecunditat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า infelicitat infelicitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inferible inferible

วลี

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Voldria el entrecot poc fetVoldria el entrecot poc fet [Drinking & Dining]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า L'amor fa molt, però el diner ho fa tot .L'amor fa molt, però el diner ho fa tot . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Si has, podràs.Si has, podràs. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tot està en un bon acabar.Tot està en un bon acabar. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Per ben acabar, cal ben començar .Per ben acabar, cal ben començar . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Les comparacions són odioses.Les comparacions són odioses. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า On no hi ha comparança, no hi ha baralla .On no hi ha comparança, no hi ha baralla . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Més fets i menys paraules .Més fets i menys paraules . [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Obres són amors, i no bones raons.Obres són amors, i no bones raons. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Menys parlar i més actuar.Menys parlar i més actuar. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Altre vindrà que m'abonarà.Altre vindrà que m'abonarà. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Déu ens conservi el senyor, per por d'un altre pitjor .Déu ens conservi el senyor, per por d'un altre pitjor . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Un pare per cent fills, i no cent fills per un pare.Un pare per cent fills, i no cent fills per un pare. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า No demanes a qui amprà ni ampres a qui demanà.No demanes a qui amprà ni ampres a qui demanà. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Paraula i pedra solta no tenen volta .Paraula i pedra solta no tenen volta . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า La paraula que ha eixit de la boca no pot tornar enrere.La paraula que ha eixit de la boca no pot tornar enrere. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า No hi ha més cera que la que crema.No hi ha més cera que la que crema. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า D'allà on no n'hi ha, no en pot rajar .D'allà on no n'hi ha, no en pot rajar . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Carrer de Xavier NoguésCarrer de Xavier Nogués [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Els consells es donen pagant.Els consells es donen pagant. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ploure a bots i barralsploure a bots i barrals [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า El menyspreu més gran és el desdeny.El menyspreu més gran és el desdeny. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ningú està content amb sa sort.Ningú està content amb sa sort. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Com més rics, més guits.Com més rics, més guits. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qui matina, fa farina.Qui matina, fa farina. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า No per molt matinar surt el sol més aviat.No per molt matinar surt el sol més aviat. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า No per molt matinejar, amaneix més prest el dia.No per molt matinejar, amaneix més prest el dia. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Més val matinejar que vesprejar.Més val matinejar que vesprejar. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า De l'aigua mansa ens lliuri Déu.De l'aigua mansa ens lliuri Déu. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Guarda't de l'aigua que no corre i de gat que no miola.Guarda't de l'aigua que no corre i de gat que no miola. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Rotllo gros a la lluna, pluja tot d'una .Rotllo gros a la lluna, pluja tot d'una . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lluna voltada, pluja o ventada.Lluna voltada, pluja o ventada. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lluna coronada, vent i ruixada .Lluna coronada, vent i ruixada . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า D'il·lusions també es viu.D'il·lusions també es viu. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Any nou, vida nova.Any nou, vida nova. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า De fartures, n'estan plenes les sepultures .De fartures, n'estan plenes les sepultures . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Un bon sopar fa anar al fossar.Un bon sopar fa anar al fossar. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sopa poc per viure molt .Sopa poc per viure molt . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Més caga un bou que cent orenetes.Més caga un bou que cent orenetes. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fa més bovinada de bou que cent ocells.Fa més bovinada de bou que cent ocells. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Per Nadal, a jóc, i per Pasqua, al foc .Per Nadal, a jóc, i per Pasqua, al foc . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Per Nadal al carrer, per Pasqua al recer .Per Nadal al carrer, per Pasqua al recer . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Si per Nadal fa estiu, la Pasqua prop del niu .Si per Nadal fa estiu, la Pasqua prop del niu . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qui per Nadal s'assolella, per Pasqua s'atorreia.Qui per Nadal s'assolella, per Pasqua s'atorreia. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Galant allunyat, galant oblidat .Galant allunyat, galant oblidat . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol.D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mestre, si sou sabater, aneu-vos-en a fer sabates.Mestre, si sou sabater, aneu-vos-en a fer sabates. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ferrer, ferrer, fes ton afer.Ferrer, ferrer, fes ton afer. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qui és sabater, que faci sabates .Qui és sabater, que faci sabates . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tothom hi diu la seva.Tothom hi diu la seva. [วลีในชีวิตประจำวัน]