ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Plañvour Plañvour [ville, ker]
 • บันทึกการออกเสียง : Roparzh Roparzh
 • บันทึกการออกเสียง : Frañseza Frañseza
 • บันทึกการออกเสียง : Paol Keineg Paol Keineg [Paol Keineg poeta, Dramaturgo, poeta]
 • บันทึกการออกเสียง : le faouet le faouet
 • บันทึกการออกเสียง : Armand Le Moal Armand Le Moal [cycling racer, 1900s, tour de france]
 • บันทึกการออกเสียง : Kejadenn Kejadenn
 • บันทึกการออกเสียง : Hirbad Hirbad
 • บันทึกการออกเสียง : Roueelez Roueelez
 • บันทึกการออกเสียง : Galloud Galloud
 • บันทึกการออกเสียง : Hendad Hendad
 • บันทึกการออกเสียง : pen ar bed pen ar bed
 • บันทึกการออกเสียง : droug droug
 • บันทึกการออกเสียง : demad demad
 • บันทึกการออกเสียง : ar c'hi ar c'hi
 • บันทึกการออกเสียง : Blaez Blaez [male name, wolf]
 • บันทึกการออกเสียง : porsguen porsguen
 • บันทึกการออกเสียง : kerlosquen kerlosquen
 • บันทึกการออกเสียง : keranscoualc'h keranscoualc'h
 • บันทึกการออกเสียง : armangeo armangeo
 • บันทึกการออกเสียง : coatanscour coatanscour
 • บันทึกการออกเสียง : hunvreadell hunvreadell
 • บันทึกการออกเสียง : Guénhaël Guénhaël
 • บันทึกการออกเสียง : kentoch kentoch
 • บันทึกการออกเสียง : Catwallon Catwallon [name]
 • บันทึกการออกเสียง : Tunevel Tunevel [name]
 • บันทึกการออกเสียง : Corentin Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • บันทึกการออกเสียง : Judikael Judikael [name, Breton, given names]
 • บันทึกการออกเสียง : Salaün Salaün
 • บันทึกการออกเสียง : Loïc Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • บันทึกการออกเสียง : Torreben Torreben
 • บันทึกการออกเสียง : merdeiñ merdeiñ
 • บันทึกการออกเสียง : landouzen landouzen
 • บันทึกการออกเสียง : Boaz Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • บันทึกการออกเสียง : 25,07 25,07
 • บันทึกการออกเสียง : drumadoir drumadoir
 • บันทึกการออกเสียง : Demat dit ! Demat dit !
 • บันทึกการออกเสียง : Mat ac'h a ? Mat ac'h a ?
 • บันทึกการออกเสียง : Merzhin Merzhin
 • บันทึกการออกเสียง : Pinochet Pinochet
 • บันทึกการออกเสียง : deur deur [preposition, noun, Door]
 • บันทึกการออกเสียง : Quenven Quenven [name]
 • บันทึกการออกเสียง : Guethen Guethen [Old Breton, name]
 • บันทึกการออกเสียง : Uethen Uethen [Old Breton]
 • บันทึกการออกเสียง : Iarnwallon Iarnwallon [Old Breton]
 • บันทึกการออกเสียง : Maez an Aod Maez an Aod [toponyme]
 • บันทึกการออกเสียง : Conan Conan [name, name -, male name]
 • บันทึกการออกเสียง : Auel Auel [author, surname, Old Breton]
 • บันทึกการออกเสียง : guascotou guascotou [Old Breton]
 • บันทึกการออกเสียง : daliu daliu [Old Breton]

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Kentoc'h mervel eget bezañ saotret Kentoc'h mervel eget bezañ saotret [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : Huñnvreou pell a gevrin Huñnvreou pell a gevrin [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Va z abon twa j'ren Va z abon twa j'ren [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : kentoc'h mervel eget em zaotra kentoc'h mervel eget em zaotra [อื่น ๆ]