ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : bagadoù bagadoù
 • บันทึกการออกเสียง : bagad bagad
 • บันทึกการออกเสียง : marilh marilh
 • บันทึกการออกเสียง : Evel-se emañ ar bed, a-dreuz hag a-hed Evel-se emañ ar bed, a-dreuz hag a-hed
 • บันทึกการออกเสียง : koefoù koefoù
 • บันทึกการออกเสียง : poliserezed poliserezed
 • บันทึกการออกเสียง : poliserez poliserez
 • บันทึกการออกเสียง : poliser poliser
 • บันทึกการออกเสียง : polised polised
 • บันทึกการออกเสียง : micherour micherour
 • บันทึกการออกเสียง : micher micher
 • บันทึกการออกเสียง : emaout emaout
 • บันทึกการออกเสียง : emaon emaon
 • บันทึกการออกเสียง : dispac'h dispac'h
 • บันทึกการออกเสียง : disheñvel disheñvel
 • บันทึกการออกเสียง : kuilh kuilh
 • บันทึกการออกเสียง : Tiegezh Tiegezh
 • บันทึกการออกเสียง : N'ouzon ket N'ouzon ket
 • บันทึกการออกเสียง : mat-tre mat-tre
 • บันทึกการออกเสียง : Mont a ra mat ganeoc'h? Mont a ra mat ganeoc'h?
 • บันทึกการออกเสียง : hiriv hiriv
 • บันทึกการออกเสียง : Pelec'h emã ar mor Pelec'h emã ar mor
 • บันทึกการออกเสียง : Petra 'Lavarit ? Petra 'Lavarit ?
 • บันทึกการออกเสียง : lavarit lavarit
 • บันทึกการออกเสียง : gazeg wenn gazeg wenn
 • บันทึกการออกเสียง : Forvo Forvo [website, pronouncing, dictionary, pronunciations, languages, 网站名]
 • บันทึกการออกเสียง : dizaon dizaon
 • บันทึกการออกเสียง : Petra eo se Petra eo se
 • บันทึกการออกเสียง : Trugarez deoc'h Trugarez deoc'h
 • บันทึกการออกเสียง : Mar plij ganeoc'h Mar plij ganeoc'h
 • บันทึกการออกเสียง : ya ya [pronoun, Scrabble words, yes, Deitsch, illevo]
 • บันทึกการออกเสียง : endervezh vat deoc'h endervezh vat deoc'h
 • บันทึกการออกเสียง : limestra limestra
 • บันทึกการออกเสียง : kaledenn kaledenn
 • บันทึกการออกเสียง : kraz kraz
 • บันทึกการออกเสียง : Kratz Kratz [names]
 • บันทึกการออกเสียง : soupic soupic
 • บันทึกการออกเสียง : Ar berc'henniezh a zo laeroñsi. Ar berc'henniezh a zo laeroñsi.
 • บันทึกการออกเสียง : dec'h dec'h
 • บันทึกการออกเสียง : geriaoueg geriaoueg
 • บันทึกการออกเสียง : Penoas ‘mañ kont? Penoas ‘mañ kont?
 • บันทึกการออกเสียง : gin gin [gastronomia catalana, food and drink Catalan food, gastronomy, beverages, marca comercial, brand names, verb, drink]
 • บันทึกการออกเสียง : je vais bien je vais bien [expressions in French, learning French, greetings in French, francais]
 • บันทึกการออกเสียง : Téviec Téviec [France place]
 • บันทึกการออกเสียง : Plañvour Plañvour [ville, ker]
 • บันทึกการออกเสียง : Roparzh Roparzh
 • บันทึกการออกเสียง : Frañseza Frañseza
 • บันทึกการออกเสียง : Paol Keineg Paol Keineg [Paol Keineg poeta, Dramaturgo, poeta]
 • บันทึกการออกเสียง : le faouet le faouet
 • บันทึกการออกเสียง : Armand Le Moal Armand Le Moal [cycling racer, 1900s, tour de france]