ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Guénhaël Guénhaël
 • บันทึกการออกเสียง : bevet breizh bevet breizh
 • บันทึกการออกเสียง : Mat an traoù Mat an traoù
 • บันทึกการออกเสียง : JavaScript JavaScript
 • บันทึกการออกเสียง : kentoch kentoch
 • บันทึกการออกเสียง : P'lec'h emaoc'h c'hwi P'lec'h emaoc'h c'hwi
 • บันทึกการออกเสียง : Nantes Nantes [France, cities, port, Brittany]
 • บันทึกการออกเสียง : Rennes Rennes [Cities - France]
 • บันทึกการออกเสียง : FAOU FAOU
 • บันทึกการออกเสียง : Fañch Fañch [nombre]
 • บันทึกการออกเสียง : Catwallon Catwallon [name]
 • บันทึกการออกเสียง : Tunevel Tunevel [name]
 • บันทึกการออกเสียง : Corentin Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • บันทึกการออกเสียง : Judikael Judikael [name, Breton, given names]
 • บันทึกการออกเสียง : gwezboell gwezboell [board game]
 • บันทึกการออกเสียง : Salaün Salaün
 • บันทึกการออกเสียง : Mikael Mikael [pojknamn, förnamn, egennamn, male name]
 • บันทึกการออกเสียง : Menez Mikael ar Mor Menez Mikael ar Mor
 • บันทึกการออกเสียง : Loïc Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • บันทึกการออกเสียง : kuign kuign
 • บันทึกการออกเสียง : Torreben Torreben
 • บันทึกการออกเสียง : Gwenn-ha-du Gwenn-ha-du
 • บันทึกการออกเสียง : Peoc'h Peoc'h
 • บันทึกการออกเสียง : fuadur fuadur
 • บันทึกการออกเสียง : marc’h-tan marc’h-tan
 • บันทึกการออกเสียง : krouidigezh krouidigezh
 • บันทึกการออกเสียง : vloaz vloaz
 • บันทึกการออกเสียง : kustum kustum
 • บันทึกการออกเสียง : tizhet tizhet
 • บันทึกการออกเสียง : skreved skreved
 • บันทึกการออกเสียง : deomp deomp
 • บันทึกการออกเสียง : donvor donvor
 • บันทึกการออกเสียง : merdein merdein
 • บันทึกการออกเสียง : pep-hini pep-hini
 • บันทึกการออกเสียง : gwrac'hed gwrac'hed
 • บันทึกการออกเสียง : balbouzat balbouzat
 • บันทึกการออกเสียง : landouzen landouzen
 • บันทึกการออกเสียง : Boaz Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • บันทึกการออกเสียง : Bleuenn Bleuenn [Celtique, celtic, Ancient Names, Historic name]
 • บันทึกการออกเสียง : bragou-braz bragou-braz
 • บันทึกการออกเสียง : 25,07 25,07
 • บันทึกการออกเสียง : drumadoir drumadoir
 • บันทึกการออกเสียง : Vije Vije
 • บันทึกการออกเสียง : Hervez Hervez
 • บันทึกการออกเสียง : vojenn vojenn
 • บันทึกการออกเสียง : Salud dit ! Salud dit !
 • บันทึกการออกเสียง : Demat dit ! Demat dit !
 • บันทึกการออกเสียง : Salud deoc'h ! Salud deoc'h !
 • บันทึกการออกเสียง : Salut dit ! Salut dit !
 • บันทึกการออกเสียง : Salud ! Salud !

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Huñnvreou pell a gevrinHuñnvreou pell a gevrin [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Va z abon twa j'renVa z abon twa j'ren [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : kentoc'h mervel eget em zaotrakentoc'h mervel eget em zaotra [อื่น ๆ]