ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า FAOU FAOU
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fañch Fañch [nombre]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Catwallon Catwallon [name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tunevel Tunevel [name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Corentin Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Judikael Judikael [name, Breton, given names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gwezboell gwezboell [board game]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Salaün Salaün
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mikael Mikael [pojknamn, förnamn, egennamn, male name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Menez Mikael ar Mor Menez Mikael ar Mor
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Loïc Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuign kuign
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Torreben Torreben
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gwenn-ha-du Gwenn-ha-du
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Peoc'h Peoc'h
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fuadur fuadur
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า marc’h-tan marc’h-tan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า krouidigezh krouidigezh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vloaz vloaz
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kustum kustum
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tizhet tizhet
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า skreved skreved
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า deomp deomp
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า donvor donvor
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า merdein merdein
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pep-hini pep-hini
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gwrac'hed gwrac'hed
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า balbouzat balbouzat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า landouzen landouzen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Boaz Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bleuenn Bleuenn [Celtique, celtic, Ancient Names, Historic name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bragou-braz bragou-braz
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 25,07 25,07
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า drumadoir drumadoir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Vije Vije
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hervez Hervez
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vojenn vojenn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Salud dit ! Salud dit !
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Demat dit ! Demat dit !
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Salud deoc'h ! Salud deoc'h !
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Salut dit ! Salut dit !
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Salud ! Salud !
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mat ac'h a ? Mat ac'h a ?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Merzhin Merzhin
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hegarat hegarat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pinochet Pinochet
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hollgaer hollgaer
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ar Priñs Bihan Ar Priñs Bihan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า deur deur [preposition, noun, Door]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Quenven Quenven [name]

วลี

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Va z abon twa j'renVa z abon twa j'ren [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kentoc'h mervel eget em zaotrakentoc'h mervel eget em zaotra [อื่น ๆ]