ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า নামকরা নামকরা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า আটার আটার
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ময়দা ময়দা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า বান বান
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า জনের জনের
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า লাগাতার লাগাতার
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า রজনৈতিক রজনৈতিক
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মূলধন মূলধন
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า অভ্যর্থনা অভ্যর্থনা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า তপের তপের
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า অনলতাপ অনলতাপ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า সকরুণ সকরুণ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า হুতাশ হুতাশ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মরম মরম
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า প্রমত্ত প্রমত্ত
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ভূলোক ভূলোক
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า দুর্বিনীত দুর্বিনীত
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า নৃশংস নৃশংস
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า দুর্বার দুর্বার
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า করুণ করুণ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า পরশ পরশ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า পুণ্য পুণ্য
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า অন্তঃশীলা অন্তঃশীলা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า পরিসর পরিসর
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า সংযম সংযম
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า তপস্বীনি তপস্বীনি
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า নিবিড় নিবিড়
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า তরুতলে তরুতলে
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า স্রোত স্রোত
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า বঁধু বঁধু
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ছলনা ছলনা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า অবুঝ অবুঝ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า বাসনা বাসনা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า পারিজাত পারিজাত
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า উতল উতল
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า বনবীথি বনবীথি
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า চরম চরম
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า অলক্ষ্য অলক্ষ্য
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মুকুল মুকুল
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ব্যাকুল ব্যাকুল
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า শ্রান্ত শ্রান্ত
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মৌন মৌন
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า কাঙাল কাঙাল
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า রোদন রোদন
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า নিরুপম নিরুপম
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า লহরী লহরী
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า বিষাদ বিষাদ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মলিন মলিন
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า কলঙ্কী কলঙ্কী
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า রশ্মি রশ্মি