ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : কাটাচ্ছিলি কাটাচ্ছিলি [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটালি কাটালি [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাও কাটাও [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাবে কাটাবে [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটিয়ো কাটিয়ো [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাতে কাটাতে [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটিয়েছিলে কাটিয়েছিলে [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাচ্ছিলে কাটাচ্ছিলে [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটালে কাটালে [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটিয়েছ কাটিয়েছ [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটিয়েছি কাটিয়েছি [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাচ্ছি কাটাচ্ছি [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাই কাটাই [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাব কাটাব [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাতাম কাটাতাম [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটিয়েছিলাম কাটিয়েছিলাম [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটাচ্ছিলাম কাটাচ্ছিলাম [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : কাটালাম কাটালাম [verb forms, causative, to cut]
 • บันทึกการออกเสียง : করালেন করালেন [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছেন করিয়েছেন [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাচ্ছেন করাচ্ছেন [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করান করান [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাবেন করাবেন [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাক করাক [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাতেন করাতেন [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছিলেন করিয়েছিলেন [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাচ্ছিলেন করাচ্ছিলেন [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছিল করিয়েছিল [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করালো করালো [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছে করিয়েছে [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাচ্ছে করাচ্ছে [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করায় করায় [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাচ্ছিস করাচ্ছিস [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাস করাস [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাবি করাবি [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাতো করাতো [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাতি করাতি [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছিলি করিয়েছিলি [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাচ্ছিলি করাচ্ছিলি [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করালি করালি [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছিস করিয়েছিস [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাচ্ছ করাচ্ছ [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাও করাও [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাবে করাবে [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়ো করিয়ো [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছিলে করিয়েছিলে [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করাচ্ছিলে করাচ্ছিলে [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করালে করালে [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছ করিয়েছ [verb forms, causative, to do]
 • บันทึกการออกเสียง : করিয়েছি করিয়েছি [verb forms, causative, to do]

วลี