ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : разлічыцца разлічыцца
 • บันทึกการออกเสียง : размяшчаць размяшчаць
 • บันทึกการออกเสียง : развівацца развівацца
 • บันทึกการออกเสียง : развіваць развіваць
 • บันทึกการออกเสียง : развітальны развітальны
 • บันทึกการออกเสียง : разведчык разведчык
 • บันทึกการออกเสียง : развіты развіты
 • บันทึกการออกเสียง : разбіцца разбіцца
 • บันทึกการออกเสียง : разбіць разбіць
 • บันทึกการออกเสียง : развесціся развесціся
 • บันทึกการออกเสียง : Камбоджа Камбоджа [countries, география, country, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : Кавера Кавера
 • บันทึกการออกเสียง : Дзінара Алімбекава Дзінара Алімбекава
 • บันทึกการออกเสียง : мяу мяу [кошка]
 • บันทึกการออกเสียง : дзермант дзермант
 • บันทึกการออกเสียง : Гоцманов Гоцманов
 • บันทึกการออกเสียง : Гоцманов Сергей Гоцманов Сергей
 • บันทึกการออกเสียง : Алейников Сергей Алейников Сергей
 • บันทึกการออกเสียง : кармленьня кармленьня
 • บันทึกการออกเสียง : ракета ракета [dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : ракетка ракетка [сущeствитeльноe, noun, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : разметка разметка
 • บันทึกการออกเสียง : размах размах [Модзелевская]
 • บันทึกการออกเสียง : раздушыць раздушыць
 • บันทึกการออกเสียง : разгрузка разгрузка
 • บันทึกการออกเสียง : развязка развязка [сущeствитeльноe, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : развод развод
 • บันทึกการออกเสียง : разведка разведка
 • บันทึกการออกเสียง : разбіраць разбіраць
 • บันทึกการออกเสียง : разбагацець разбагацець
 • บันทึกการออกเสียง : разбірацца разбірацца
 • บันทึกการออกเสียง : разбор разбор
 • บันทึกการออกเสียง : разабрацца разабрацца
 • บันทึกการออกเสียง : разабраць разабраць
 • บันทึกการออกเสียง : радыёстанцыя радыёстанцыя
 • บันทึกการออกเสียง : радня радня
 • บันทึกการออกเสียง : радужны радужны
 • บันทึกการออกเสียง : радыска радыска
 • บันทึกการออกเสียง : радыус радыус
 • บันทึกการออกเสียง : радавы радавы
 • บันทึกการออกเสียง : радзіць радзіць
 • บันทึกการออกเสียง : радавацца радавацца
 • บันทึกการออกเสียง : Рада Рада [female names, German loanwords (uk), names, first names, імена, жіночі імена, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : рабчык рабчык
 • บันทึกการออกเสียง : рабін рабін
 • บันทึกการออกเสียง : рабіцца рабіцца
 • บันทึกการออกเสียง : рагаты рагаты
 • บันทึกการออกเสียง : работнік работнік
 • บันทึกการออกเสียง : рабочая рабочая
 • บันทึกการออกเสียง : рабства рабства