ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : мокотов мокотов
 • บันทึกการออกเสียง : развод развод
 • บันทึกการออกเสียง : радужны радужны
 • บันทึกการออกเสียง : прыбыць прыбыць
 • บันทึกการออกเสียง : пройгрыш пройгрыш
 • บันทึกการออกเสียง : проза проза [әдәбият белеме, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : продаж продаж [dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : праяўляць праяўляць
 • บันทึกการออกเสียง : праўдзіва праўдзіва
 • บันทึกการออกเสียง : праўдзівы праўдзівы
 • บันทึกการออกเสียง : провад провад
 • บันทึกการออกเสียง : праязджаць праязджаць
 • บันทึกการออกเสียง : праясненне праясненне
 • บันทึกการออกเสียง : праясніцца праясніцца
 • บันทึกการออกเสียง : праяўляцца праяўляцца
 • บันทึกการออกเสียง : прачытаць прачытаць
 • บันทึกการออกเสียง : прачышчаць прачышчаць
 • บันทึกการออกเสียง : прашаптаць прашаптаць
 • บันทึกการออกเสียง : праявіць праявіць
 • บันทึกการออกเสียง : працякаць працякаць
 • บันทึกการออกเสียง : працяць працяць
 • บันทึกการออกเสียง : працягнуць працягнуць
 • บันทึกการออกเสียง : працэс працэс
 • บันทึกการออกเสียง : працягвацца працягвацца
 • บันทึกการออกเสียง : працягнуты працягнуты
 • บันทึกการออกเสียง : працягнуцца працягнуцца
 • บันทึกการออกเสียง : працоўны працоўны
 • บันทึกการออกเสียง : працэдура працэдура
 • บันทึกการออกเสียง : працэнт працэнт
 • บันทึกการออกเสียง : працэнтны працэнтны
 • บันทึกการออกเสียง : працавіты працавіты
 • บันทึกการออกเสียง : працаздольны працаздольны
 • บันทึกการออกเสียง : працаўнік працаўнік
 • บันทึกการออกเสียง : праход2 праход2
 • บันทึกการออกเสียง : праходжанне праходжанне
 • บันทึกการออกเสียง : праходзіць праходзіць
 • บันทึกการออกเสียง : працавітасць працавітасць
 • บันทึกการออกเสียง : прахадзіць прахадзіць
 • บันทึกการออกเสียง : прахалодны прахалодны
 • บันทึกการออกเสียง : прахапіцца прахапіцца
 • บันทึกการออกเสียง : праход1 праход1
 • บันทึกการออกเสียง : прафесія прафесія
 • บันทึกการออกเสียง : прафесіянал прафесіянал
 • บันทึกการออกเสียง : прафсаюз прафсаюз
 • บันทึกการออกเสียง : прафсаюзны прафсаюзны
 • บันทึกการออกเสียง : пратэст пратэст
 • บันทึกการออกเสียง : пратэстант пратэстант
 • บันทึกการออกเสียง : пратэстанцтва пратэстанцтва
 • บันทึกการออกเสียง : прасіцца прасіцца
 • บันทึกการออกเสียง : пратакол пратакол