ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Viktor Lowenfeld Viktor Lowenfeld
 • บันทึกการออกเสียง : Wean (Wien) Wean (Wien) [Austriazismus]
 • บันทึกการออกเสียง : Schaff Schaff [job]
 • บันทึกการออกเสียง : Zuwaage Zuwaage
 • บันทึกการออกเสียง : hussen hussen
 • บันทึกการออกเสียง : Tandler Tandler [names]
 • บันทึกการออกเสียง : picken picken [verb]
 • บันทึกการออกเสียง : Sterz Sterz [names]
 • บันทึกการออกเสียง : Bayreith Bayreith
 • บันทึกการออกเสียง : miachteln miachteln [stinken, Dialekt, Österreich]
 • บันทึกการออกเสียง : 1300 1300 [dates, century, Calendar]
 • บันทึกการออกเสียง : Fuchs Fuchs [person, mathematician]
 • บันทึกการออกเสียง : JavaScript JavaScript [programming, software]
 • บันทึกการออกเสียง : Apoig Apoig [bavaria]
 • บันทึกการออกเสียง : Kärwa-Ziech Kärwa-Ziech [holydays]
 • บันทึกการออกเสียง : oin oin [pie]
 • บันทึกการออกเสียง : dia dia [noun, imperativo, photographie]
 • บันทึกการออกเสียง : Josef Gung'l Josef Gung'l [Hungarian composer]
 • บันทึกการออกเสียง : Marie de Bninska Marie de Bninska
 • บันทึกการออกเสียง : Boajan Boajan
 • บันทึกการออกเสียง : Sleeghe Sleeghe
 • บันทึกการออกเสียง : Sleghe Sleghe
 • บันทึกการออกเสียง : Slege Slege
 • บันทึกการออกเสียง : alleried alleried