ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 10000000 10000000
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 10 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 9 9 [Number, cyfra, digit, dziewiątka]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 8 8 [Number, numer, cyfra, digit, ósemka, osiem]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 7 7 [Number, cyfra, digit, liczba, numer, siedem, siódemka]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 6 6 [Number, rzeczownik, noun, cyfra, digit, szóstka, liczyć, matematyka]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 5 5 [Number, liczebnik, cyfra, digit, liczyć, matematyka, piątka, pięć]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 4 4 [数字, Number, rzeczownik, noun, cyfra, digit, czwórka, cztery]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 3 3 [Number, see <ciemności>, trójka, digit, cyfra]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 2 2 [cyfra, digit, dwa, dwójka]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 1 1 [jeden, jedynka, cyfra, digit, liczebnik, Sayılar]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า অভিধান অভিধান
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Deyhontsigwa'ehs Deyhontsigwa'ehs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า boroshun boroshun
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ঘৰ ঘৰ [house, Assamese, ghor, ঘৰ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า পুলিচক ফোন কৰা! পুলিচক ফোন কৰা!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า আৰক্ষীক ফোন কৰা! আৰক্ষীক ফোন কৰা!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า পুলিচক ফোন কৰক! পুলিচক ফোন কৰক!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า আৰক্ষীক ফোন কৰক! আৰক্ষীক ফোন কৰক!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ৰ'বা! ৰ'বা!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า সহায়! সহায়!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า আঁতৰি যাওক! আঁতৰি যাওক!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า সোনকালে ঠিক হোৱা সোনকালে ঠিক হোৱা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า সোনকালে ঠিক হওঁক সোনকালে ঠিক হওঁক
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মই আপোনাক ভালপাওঁ মই আপোনাক ভালপাওঁ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า টৈলেট ক'ত আছে? টৈলেট ক'ত আছে?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า শৌচালয় ক'ত আছে? শৌচালয় ক'ত আছে?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า একো নহয় একো নহয়
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ধন্যবাদ ধন্যবাদ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า অনুগ্ৰহ কৰি অনুগ্ৰহ কৰি
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ক্ষমা কৰিবা ক্ষমা কৰিবা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ইয়াৰ দাম কিমান? ইয়াৰ দাম কিমান?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า হয়, অলপ হয়, অলপ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า আপুনি অসমীয়া কয়নে? আপুনি অসমীয়া কয়নে?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า আপুনি ইংৰাজী কয়নে? আপুনি ইংৰাজী কয়নে?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মই নাজানো মই নাজানো
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মই বুজি নাপাওঁ মই বুজি নাপাওঁ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า মই বুজি পাওঁ মই বুজি পাওঁ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า তুমি বুজি পোৱানে? তুমি বুজি পোৱানে?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า আপুনি বুজি পায়নে? আপুনি বুজি পায়নে?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า শুভ যাত্ৰা শুভ যাত্ৰা
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า খোৱাৰ আমেজ লোৱা! খোৱাৰ আমেজ লোৱা!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า খোৱাৰ আমেজ লওঁক! খোৱাৰ আমেজ লওঁক!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า দিনটো ভাল হওঁক! দিনটো ভাল হওঁক!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า সুস্বাস্থ্যৰ বাবে! সুস্বাস্থ্যৰ বাবে!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า সুভাগ্য সুভাগ্য
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า গুডলাক গুডলাক
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า বায় বায়
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า বিদায় বিদায়

วลี