ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : ተዋሕዶ ተዋሕዶ
 • บันทึกการออกเสียง : እባብ እባብ
 • บันทึกการออกเสียง : appellate appellate [restrictions, law, English, fgg]
 • บันทึกการออกเสียง : ሰብአ ሰብአ
 • บันทึกการออกเสียง : ጽንፈኛ ጽንፈኛ [extremist]
 • บันทึกการออกเสียง : በደል በደል
 • บันทึกการออกเสียง : መተው መተው
 • บันทึกการออกเสียง : beating beating [Kipling]
 • บันทึกการออกเสียง : ቀበሮ ቀበሮ
 • บันทึกการออกเสียง : የፌዴራል የፌዴራል
 • บันทึกการออกเสียง : Eloi, Eloi, Lama Sabachthani Eloi, Eloi, Lama Sabachthani [biblical origin]
 • บันทึกการออกเสียง : አባዬ አባዬ
 • บันทึกการออกเสียง : megoteti megoteti
 • บันทึกการออกเสียง : ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ
 • บันทึกการออกเสียง : Hi Hi [greeting, MERHABA, Chiil, #2]
 • บันทึกการออกเสียง : Salām Salām [paix]
 • บันทึกการออกเสียง : መብራት መብራት [Home]
 • บันทึกการออกเสียง : ፈረስ ፈረስ [animals]
 • บันทึกการออกเสียง : ሕይወት ሕይወት [life, miscellaneous]
 • บันทึกการออกเสียง : ቡና ማፍላት ቡና ማፍላት
 • บันทึกการออกเสียง : አላህ አላህ [Allah]
 • บันทึกการออกเสียง : ታውሂድ ታውሂድ [Unification, Tawhid]
 • บันทึกการออกเสียง : ተስፋ ተስፋ
 • บันทึกการออกเสียง : bebere bebere [food/spice]
 • บันทึกการออกเสียง : በላ በላ
 • บันทึกการออกเสียง : ይሁዲነት ይሁዲነት [Judaism]
 • บันทึกการออกเสียง : ዱርሪ ዱርሪ
 • บันทึกการออกเสียง : የባሃኢ እምነት የባሃኢ እምነት [Bahá’í Faith]
 • บันทึกการออกเสียง : ጥቅል ጎመን ጥቅል ጎመን [foods, nouns, cuisine]
 • บันทึกการออกเสียง : በርበሬ በርበሬ
 • บันทึกการออกเสียง : train train [education, verb, transport, travel, noun, գոյական անուն, train travel in France]
 • บันทึกการออกเสียง : ምን አልባት ምን አልባት
 • บันทึกการออกเสียง : አይ አይ
 • บันทึกการออกเสียง : አላውቅም አላውቅም
 • บันทึกการออกเสียง : አየኋት አየኋት
 • บันทึกการออกเสียง : Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou
 • บันทึกการออกเสียง : Fekat Circus Fekat Circus [Pirineos Sur]
 • บันทึกการออกเสียง : Tsgabu Grmay Tsgabu Grmay [Cyclist]
 • บันทึกการออกเสียง : ኣማርኛ ኣማርኛ
 • บันทึกการออกเสียง : Tsehai Tsehai
 • บันทึกการออกเสียง : adowa adowa
 • บันทึกการออกเสียง : Zera Yacob Zera Yacob
 • บันทึกการออกเสียง : የሚያስደስት የሚያስደስት
 • บันทึกการออกเสียง : Solomonid Solomonid
 • บันทึกการออกเสียง : ዲ
 • บันทึกการออกเสียง : ያምላክስራ ያምላክስራ [given name, female name, names, name - Ethiopia]
 • บันทึกการออกเสียง : ንስሐ መግባት ንስሐ መግባት [repent, repentance]
 • บันทึกการออกเสียง : ጥቁር ጥቁር
 • บันทึกการออกเสียง : ክንፍ ክንፍ
 • บันทึกการออกเสียง : frt frt [chvt evrt fvf. vvfez ftt]