ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Abiy Abiy
 • บันทึกการออกเสียง : Abiy Ahmed Abiy Ahmed [politician, Prime Minister, Nobel Peace Prize]
 • บันทึกการออกเสียง : ገረመው ገረመው
 • บันทึกการออกเสียง : ቅድሚያ ቅድሚያ
 • บันทึกการออกเสียง : መሄድ መሄድ
 • บันทึกการออกเสียง : Amanuel Ghebreigzabhier Amanuel Ghebreigzabhier [Cyclist]
 • บันทึกการออกเสียง : ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ
 • บันทึกการออกเสียง : አሳምነው ጽጌ አሳምነው ጽጌ [Amhara security chief Asaminew Tsige]
 • บันทึกการออกเสียง : ሃይ ሃይ
 • บันทึกการออกเสียง : tend ahi tend ahi
 • บันทึกการออกเสียง : tendaji tendaji
 • บันทึกการออกเสียง : tends just tends just
 • บันทึกการออกเสียง : ንው ንው [Amharic, yes, affirmative, niwi]
 • บันทึกการออกเสียง : Amanuel Gebrezgabihier Amanuel Gebrezgabihier [Cyclist]
 • บันทึกการออกเสียง : ገንፎ ገንፎ
 • บันทึกการออกเสียง : ዉሃ ዉሃ
 • บันทึกการออกเสียง : ሁለት ሁለት
 • บันทึกการออกเสียง : ወይም ወይም
 • บันทึกการออกเสียง : ቴሌፎን ቴሌፎን
 • บันทึกการออกเสียง : ስልክ ስልክ
 • บันทึกการออกเสียง : appellate appellate [restrictions, law, English, fgg]
 • บันทึกการออกเสียง : ሰብአ ሰብአ
 • บันทึกการออกเสียง : beating beating
 • บันทึกการออกเสียง : Eloi, Eloi, Lama Sabachthani Eloi, Eloi, Lama Sabachthani [biblical origin]
 • บันทึกการออกเสียง : megoteti megoteti
 • บันทึกการออกเสียง : Salām Salām [paix]
 • บันทึกการออกเสียง : አላህ አላህ [Allah]
 • บันทึกการออกเสียง : ታውሂድ ታውሂድ [Unification, Tawhid]
 • บันทึกการออกเสียง : bebere bebere [food/spice]
 • บันทึกการออกเสียง : በላ በላ
 • บันทึกการออกเสียง : ዱርሪ ዱርሪ
 • บันทึกการออกเสียง : የባሃኢ እምነት የባሃኢ እምነት [Bahá’í Faith]
 • บันทึกการออกเสียง : train train [education, verb, transport, travel, noun, գոյական անուն, train travel in France]
 • บันทึกการออกเสียง : Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou
 • บันทึกการออกเสียง : Fekat Circus Fekat Circus [Pirineos Sur]
 • บันทึกการออกเสียง : Tsgabu Grmay Tsgabu Grmay [Cyclist]
 • บันทึกการออกเสียง : Tsehai Tsehai
 • บันทึกการออกเสียง : adowa adowa
 • บันทึกการออกเสียง : Zera Yacob Zera Yacob
 • บันทึกการออกเสียง : Solomonid Solomonid
 • บันทึกการออกเสียง : ዲ
 • บันทึกการออกเสียง : frt frt [chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • บันทึกการออกเสียง : F F [alfabeto, lletres de l'alfabet, alphabet, chv, chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • บันทึกการออกเสียง : Gezahegne Abera Gezahegne Abera [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • บันทึกการออกเสียง : Mamo Wolde Mamo Wolde [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • บันทึกการออกเสียง : Abebe Bikila Abebe Bikila [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • บันทึกการออกเสียง : Ruth Negga Ruth Negga
 • บันทึกการออกเสียง : Ruti Aga Ruti Aga [Marathon]
 • บันทึกการออกเสียง : Ayele Abshero Ayele Abshero [Marathon]
 • บันทึกการออกเสียง : Lelisa Desisa Lelisa Desisa [Marathon]

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : ልዕልት ውበቷ ልዕልት ውበቷ [Title]