คำ: Qu'êtes-vous en train de faire ?

ใน: Other
Qu'êtes-vous en train de faire ?การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงQu'êtes-vous en train de faire ?ในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle