คำ: Nous nous réunissons tous une fois par an dans la maison familiale

ใน: Other
Nous nous réunissons tous une fois par an dans la maison familialeการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNous nous réunissons tous une fois par an dans la maison familialeในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle