คำ: Chaque matin, nous réveillons nos enfants pour aller à l'école.

ใน: Getting from Here to There
Chaque matin, nous réveillons nos enfants pour aller à l'école.การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงChaque matin, nous réveillons nos enfants pour aller à l'école.ในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle