คำ: Bruxelles est la capitale de la Belgique. Le X de Bruxelles se prononce parfois S.

ใน: Directions & Locating
Bruxelles est la capitale de la Belgique. Le X de Bruxelles se prononce parfois S.การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBruxelles est la capitale de la Belgique. Le X de Bruxelles se prononce parfois S.ในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle