วิธีการออกเสียงคำว่า ыбзэ къытӀупщыжьын

ใน: อื่น ๆ
ыбзэ къытӀупщыжьын รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : ыбзэ къытӀупщыжьыныбзэ къытӀупщыжьын [ady] คุณรู้วิธีการออกเสียง ыбзэ къытӀупщыжьын หรือไม่

สุ่มคำ: АбэдзэкъуайнaнкъошшынахьыжъшынахьыкI