วิธีการออกเสียงคำว่า ыбзэ къытӀупщыжьын

ใน: อื่น ๆ
ыбзэ къытӀупщыжьын รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ыбзэ къытӀупщыжьыныбзэ къытӀупщыжьын [ady] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่ыбзэ къытӀупщыжьын?

สุ่มคำ: плъыжьышхъуантӏэуцышъохьаплъышэплъы