ภาษา:

ภาษาจีนกลาง

[zh]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

หมวดหมู่: Traditional Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTraditional Chinese

 • การออกเสียง : 畫龍點睛 畫龍點睛
 • การออกเสียง : 目中無人 目中無人
 • การออกเสียง : 相安無事 相安無事
 • การออกเสียง : 真知灼見 真知灼見
 • การออกเสียง : 瞞天過海 瞞天過海
 • การออกเสียง : 空城計 空城計
 • การออกเสียง : 笑裏藏刀 笑裏藏刀
 • การออกเสียง : 貪心不足 貪心不足
 • การออกเสียง : 紙上談兵 紙上談兵
 • การออกเสียง : 絡繹不絕 絡繹不絕
 • การออกเสียง : 家喻戶曉 家喻戶曉
 • การออกเสียง : 孤陋寡聞 孤陋寡聞
 • การออกเสียง : 孤注一擲 孤注一擲
 • การออกเสียง : 如釋重負 如釋重負
 • การออกเสียง : 好高騖遠 好高騖遠
 • การออกเสียง : 好逸惡勞 好逸惡勞
 • การออกเสียง : 言而無信 言而無信
 • การออกเสียง : 大有可爲 大有可爲
 • การออกเสียง : 聲東擊西 聲東擊西
 • การออกเสียง : 墨守成規 墨守成規
 • การออกเสียง : 美人計 美人計
 • การออกเสียง : 胡作非爲 胡作非爲
 • การออกเสียง : 胡思亂想 胡思亂想
 • การออกเสียง : 胡說八道 胡說八道
 • การออกเสียง : 能者多勞 能者多勞
 • การออกเสียง : 膾炙人口 膾炙人口
 • การออกเสียง : 自始至終 自始至終
 • การออกเสียง : 自投羅網 自投羅網
 • การออกเสียง : 自暴自棄 自暴自棄
 • การออกเสียง : 寧死不屈 寧死不屈
 • การออกเสียง : 坐井觀天 坐井觀天
 • การออกเสียง : 圍魏救趙 圍魏救趙
 • การออกเสียง : 自負盈虧 自負盈虧
 • การออกเสียง : 捨己爲人 捨己爲人
 • การออกเสียง : 花言巧語 花言巧語
 • การออกเสียง : 苦肉計 苦肉計
 • การออกเสียง : 榮華富貴 榮華富貴
 • การออกเสียง : 袖手旁觀 袖手旁觀
 • การออกเสียง : 裝聾作啞 裝聾作啞
 • การออกเสียง : 見利忘義 見利忘義
 • การออกเสียง : 見異思遷 見異思遷
 • การออกเสียง : 視死如歸 視死如歸
 • การออกเสียง : 調虎離山 調虎離山
 • การออกเสียง : 走爲上 走爲上
 • การออกเสียง : 趾高氣揚 趾高氣揚
 • การออกเสียง : 轟轟烈烈 轟轟烈烈
 • การออกเสียง : 這樣一來 這樣一來
 • การออกเสียง : 進退兩難 進退兩難
 • การออกเสียง : 進退維谷 進退維谷
 • การออกเสียง : 連滾帶爬 連滾帶爬
 • การออกเสียง : 連環計 連環計
 • การออกเสียง : 道聽途說 道聽途說
 • การออกเสียง : 重蹈覆轍 重蹈覆轍
 • การออกเสียง : 金蟬脫殼 金蟬脫殼
 • การออกเสียง : 鋌而走險 鋌而走險
 • การออกเสียง : 閉門造車 閉門造車
 • การออกเสียง : 鬧著玩兒 鬧著玩兒
 • การออกเสียง : 隨遇而安 隨遇而安
 • การออกเสียง : 隔岸觀火 隔岸觀火
 • การออกเสียง : 雅俗共賞 雅俗共賞
 • การออกเสียง : 集思廣益 集思廣益
 • การออกเสียง : 青出於藍 青出於藍
 • การออกเสียง : 鞠躬盡瘁 鞠躬盡瘁
 • การออกเสียง : 風馳電掣 風馳電掣
 • การออกเสียง : 高枕無憂 高枕無憂
 • การออกเสียง : 口若懸河 口若懸河
 • การออกเสียง : 變本加厲 變本加厲
 • การออกเสียง : 發揚光大 發揚光大
 • การออกเสียง : 發奮圖強 發奮圖強
 • การออกเสียง : 反間計 反間計
 • การออกเสียง : 反客爲主 反客爲主
 • การออกเสียง : 千鈞一髮 千鈞一髮
 • การออกเสียง : 千載難逢 千載難逢
 • การออกเสียง : 勾心鬥角 勾心鬥角
 • การออกเสียง : 功虧一簣 功虧一簣
 • การออกเสียง : 力不從心 力不從心
 • การออกเสียง : 前車之鑒 前車之鑒
 • การออกเสียง : 前赴後繼 前赴後繼
 • การออกเสียง : 削足適履 削足適履
 • การออกเสียง : 別出心裁 別出心裁
 • การออกเสียง : 出類拔萃 出類拔萃
 • การออกเสียง : 鳳毛麟角 鳳毛麟角
 • การออกเสียง : 養尊處優 養尊處優
 • การออกเสียง : 關門捉賊 關門捉賊
 • การออกเสียง : 入鄉隨俗 入鄉隨俗
 • การออกเสียง : 偷梁換柱 偷梁換柱
 • การออกเสียง : 假公濟私 假公濟私
 • การออกเสียง : 傾家蕩產 傾家蕩產
 • การออกเสียง : 借屍還魂 借屍還魂
 • การออกเสียง : 借刀殺人 借刀殺人
 • การออกเสียง : 信口雌黃 信口雌黃
 • การออกเสียง : 信口開河 信口開河
 • การออกเสียง : 優柔寡斷 優柔寡斷
 • การออกเสียง : 任勞任怨 任勞任怨
 • การออกเสียง : 以逸待勞 以逸待勞
 • การออกเสียง : 以身作則 以身作則
 • การออกเสียง : 以牙還牙 以牙還牙
 • การออกเสียง : 以卵擊石 以卵擊石
 • การออกเสียง : 從善如流 從善如流
 • การออกเสียง : 人浮於事 人浮於事