ภาษา:

ภาษาจีนกลาง

[zh]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

หมวดหมู่: tea

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtea

 • การออกเสียง : 珍眉 珍眉
 • การออกเสียง : 珠茶 珠茶
 • การออกเสียง : 紅茶 紅茶
 • การออกเสียง : 黒茶 黒茶
 • การออกเสียง : 茶碗 茶碗
 • การออกเสียง : 飲茶 飲茶
 • การออกเสียง : 茶道 茶道
 • การออกเสียง : 緑茶 緑茶
 • การออกเสียง : 麦茶 麦茶
 • การออกเสียง : 烏龍茶 烏龍茶
 • การออกเสียง : 茉莉花茶 茉莉花茶
 • การออกเสียง : 龙井茶 龙井茶
 • การออกเสียง : 岳西翠兰 岳西翠兰
 • การออกเสียง : 红茶 红茶
 • การออกเสียง : 茶
 • การออกเสียง : 工夫茶 工夫茶
 • การออกเสียง : 单枞 单枞
 • การออกเสียง : 奇丹 奇丹
 • การออกเสียง : 白毫银针 白毫银针
 • การออกเสียง : 普洱 普洱
 • การออกเสียง : 云南普洱 云南普洱
 • การออกเสียง : 瓜片 瓜片
 • การออกเสียง : 祁門 祁門
 • การออกเสียง : 祁門紅茶 祁門紅茶
 • การออกเสียง : 祁门 祁门
 • การออกเสียง : 祁门红茶 祁门红茶
 • การออกเสียง : 銀針 銀針
 • การออกเสียง : 君山銀針 君山銀針
 • การออกเสียง : 君山 君山
 • การออกเสียง : 君山银针 君山银针
 • การออกเสียง : 岩茶 岩茶
 • การออกเสียง : 武夷岩茶 武夷岩茶
 • การออกเสียง : 武夷山 武夷山
 • การออกเสียง : 黄山毛峰 黄山毛峰
 • การออกเสียง : 毛峰 毛峰
 • การออกเสียง : 铁观音 铁观音
 • การออกเสียง : 碧螺春 碧螺春
 • การออกเสียง : 包種茶 包種茶
 • การออกเสียง : 梨山 梨山
 • การออกเสียง : 阿里山茶 阿里山茶
 • การออกเสียง : 凍頂 凍頂
 • การออกเสียง : 黄金桂 黄金桂
 • การออกเสียง : 肉桂 肉桂
 • การออกเสียง : 鉄羅漢 鉄羅漢
 • การออกเสียง : 水金亀 水金亀
 • การออกเสียง : 大红袍 大红袍
 • การออกเสียง : 乌龙茶 乌龙茶
 • การออกเสียง : 鐵觀音 鐵觀音
 • การออกเสียง : 水仙 水仙
 • การออกเสียง : 普洱茶 普洱茶
 • การออกเสียง : 正山小种 正山小种
 • การออกเสียง : 煎茶 煎茶