ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

หมวดหมู่: tea

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtea

 • การออกเสียงคำว่า 珠茶 珠茶
 • การออกเสียงคำว่า 紅茶 紅茶
 • การออกเสียงคำว่า 茶道 茶道
 • การออกเสียงคำว่า 緑茶 緑茶
 • การออกเสียงคำว่า 麦茶 麦茶
 • การออกเสียงคำว่า 烏龍茶 烏龍茶
 • การออกเสียงคำว่า 茉莉花茶 茉莉花茶
 • การออกเสียงคำว่า 黒茶 黒茶
 • การออกเสียงคำว่า 茶碗 茶碗
 • การออกเสียงคำว่า 飲茶 飲茶
 • การออกเสียงคำว่า 龙井茶 龙井茶
 • การออกเสียงคำว่า 岳西翠兰 岳西翠兰
 • การออกเสียงคำว่า 红茶 红茶
 • การออกเสียงคำว่า 茶
 • การออกเสียงคำว่า Cha Cha
 • การออกเสียงคำว่า 工夫茶 工夫茶
 • การออกเสียงคำว่า 单枞 单枞
 • การออกเสียงคำว่า 奇丹 奇丹
 • การออกเสียงคำว่า 白毫银针 白毫银针
 • การออกเสียงคำว่า 普洱 普洱
 • การออกเสียงคำว่า 云南普洱 云南普洱
 • การออกเสียงคำว่า 瓜片 瓜片
 • การออกเสียงคำว่า 祁門 祁門
 • การออกเสียงคำว่า 祁門紅茶 祁門紅茶
 • การออกเสียงคำว่า 祁门 祁门
 • การออกเสียงคำว่า 祁门红茶 祁门红茶
 • การออกเสียงคำว่า 銀針 銀針
 • การออกเสียงคำว่า 君山銀針 君山銀針
 • การออกเสียงคำว่า 君山 君山
 • การออกเสียงคำว่า 君山银针 君山银针
 • การออกเสียงคำว่า 岩茶 岩茶
 • การออกเสียงคำว่า 武夷岩茶 武夷岩茶
 • การออกเสียงคำว่า 武夷山 武夷山
 • การออกเสียงคำว่า 黄山毛峰 黄山毛峰
 • การออกเสียงคำว่า 毛峰 毛峰
 • การออกเสียงคำว่า 铁观音 铁观音
 • การออกเสียงคำว่า 碧螺春 碧螺春
 • การออกเสียงคำว่า 包種茶 包種茶
 • การออกเสียงคำว่า 梨山 梨山
 • การออกเสียงคำว่า 阿里山茶 阿里山茶
 • การออกเสียงคำว่า 凍頂 凍頂
 • การออกเสียงคำว่า 黄金桂 黄金桂
 • การออกเสียงคำว่า 肉桂 肉桂
 • การออกเสียงคำว่า 鉄羅漢 鉄羅漢
 • การออกเสียงคำว่า 水金亀 水金亀
 • การออกเสียงคำว่า 大红袍 大红袍
 • การออกเสียงคำว่า 乌龙茶 乌龙茶
 • การออกเสียงคำว่า 鐵觀音 鐵觀音
 • การออกเสียงคำว่า 水仙 水仙
 • การออกเสียงคำว่า 普洱茶 普洱茶
 • การออกเสียงคำว่า 正山小种 正山小种
 • การออกเสียงคำว่า 煎茶 煎茶