ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 北區 北區
 • การออกเสียงคำว่า 南區 南區
 • การออกเสียงคำว่า 東區 東區
 • การออกเสียงคำว่า 安定區 安定區
 • การออกเสียงคำว่า 新市區 新市區
 • การออกเสียงคำว่า 山上區 山上區
 • การออกเสียงคำว่า 大內區 大內區
 • การออกเสียงคำว่า 善化區 善化區
 • การออกเสียงคำว่า 鹽水區 鹽水區
 • การออกเสียงคำว่า 柳營區 柳營區
 • การออกเสียงคำว่า 下營區 下營區
 • การออกเสียงคำว่า 東山區 東山區
 • การออกเสียงคำว่า 後壁區 後壁區
 • การออกเสียงคำว่า 新營區 新營區
 • การออกเสียงคำว่า 北門區 北門區
 • การออกเสียงคำว่า 學甲區 學甲區
 • การออกเสียงคำว่า 將軍區 將軍區
 • การออกเสียงคำว่า 西港區 西港區
 • การออกเสียงคำว่า 佳里區 佳里區
 • การออกเสียงคำว่า 麻豆區 麻豆區
 • การออกเสียงคำว่า 官田區 官田區
 • การออกเสียงคำว่า 龍崎區 龍崎區
 • การออกเสียงคำว่า 關廟區 關廟區
 • การออกเสียงคำว่า 仁德區 仁德區
 • การออกเสียงคำว่า 南化區 南化區
 • การออกเสียงคำว่า 楠西區 楠西區
 • การออกเสียงคำว่า 玉井區 玉井區
 • การออกเสียงคำว่า 左鎮區 左鎮區
 • การออกเสียงคำว่า 新化區 新化區
 • การออกเสียงคำว่า 永康區 永康區