ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 永功里 永功里
 • การออกเสียงคำว่า 文祥里 文祥里
 • การออกเสียงคำว่า 文盛里 文盛里
 • การออกเสียงคำว่า 文北里 文北里
 • การออกเสียงคำว่า 美仁里 美仁里
 • การออกเสียงคำว่า 松基里 松基里
 • การออกเสียงคำว่า 鵬程里 鵬程里
 • การออกเสียงคำว่า 東榮里 東榮里
 • การออกเสียงคำว่า 龍田里 龍田里
 • การออกเสียงคำว่า 東勢里 東勢里
 • การออกเสียงคำว่า 精忠里 精忠里
 • การออกเสียงคำว่า 東昌里 東昌里
 • การออกเสียงคำว่า 福成里 福成里
 • การออกเสียงคำว่า 東光里 東光里
 • การออกเสียงคำว่า 新聚里 新聚里
 • การออกเสียงคำว่า 自強里 自強里
 • การออกเสียงคำว่า 新益里 新益里
 • การออกเสียงคำว่า 安平里 安平里
 • การออกเสียงคำว่า 新東里 新東里
 • การออกเสียงคำว่า 吉祥里 吉祥里
 • การออกเสียงคำว่า 慈祐里 慈祐里
 • การออกเสียงคำว่า 吉仁里 吉仁里
 • การออกเสียงคำว่า 敦化里 敦化里
 • การออกเสียงคำว่า 民福里 民福里
 • การออกเสียงคำว่า 民有里 民有里
 • การออกเสียงคำว่า 復勢里 復勢里
 • การออกเสียงคำว่า 介壽里 介壽里
 • การออกเสียงคำว่า 復盛里 復盛里
 • การออกเสียงคำว่า 復建里 復建里
 • การออกเสียงคำว่า 富錦里 富錦里