ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 4 4
 • การออกเสียงคำว่า 6 6
 • การออกเสียงคำว่า 飲食 飲食
 • การออกเสียงคำว่า 出身 出身
 • การออกเสียงคำว่า 杜撰 杜撰
 • การออกเสียงคำว่า 登山 登山
 • การออกเสียงคำว่า 靴
 • การออกเสียงคำว่า budget budget
 • การออกเสียงคำว่า 薄煎饼 薄煎饼
 • การออกเสียงคำว่า 侵佔 侵佔
 • การออกเสียงคำว่า 韓國 韓國
 • การออกเสียงคำว่า 手中 手中
 • การออกเสียงคำว่า 日本海溝 日本海溝
 • การออกเสียงคำว่า 日本車 日本車
 • การออกเสียงคำว่า 日本銀行 日本銀行
 • การออกเสียงคำว่า 日本列島 日本列島
 • การออกเสียงคำว่า 文化 文化
 • การออกเสียงคำว่า 手足 手足
 • การออกเสียงคำว่า 議長 議長
 • การออกเสียงคำว่า 埃
 • การออกเสียงคำว่า 天使 天使
 • การออกเสียงคำว่า 漫画家 漫画家
 • การออกเสียงคำว่า 株式會社 株式會社
 • การออกเสียงคำว่า 日本 日本
 • การออกเสียงคำว่า 花
 • การออกเสียงคำว่า 民謠 民謠
 • การออกเสียงคำว่า 藍調 藍調
 • การออกเสียงคำว่า 海報 海報
 • การออกเสียงคำว่า 曲目 曲目
 • การออกเสียงคำว่า 睫毛膏 睫毛膏