ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

หมวดหมู่: languages

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguages

 • การออกเสียงคำว่า 英语 英语
 • การออกเสียงคำว่า 法語 法語
 • การออกเสียงคำว่า 漢語 漢語
 • การออกเสียงคำว่า 波斯语 波斯语
 • การออกเสียงคำว่า 西班牙语 西班牙语
 • การออกเสียงคำว่า 日語 日語
 • การออกเสียงคำว่า 德语 德语
 • การออกเสียงคำว่า 日语 日语
 • การออกเสียงคำว่า 阿尔巴尼亚语 阿尔巴尼亚语
 • การออกเสียงคำว่า 葡萄牙語 葡萄牙語
 • การออกเสียงคำว่า 法语 法语
 • การออกเสียงคำว่า 芬兰语 芬兰语
 • การออกเสียงคำว่า 荷兰语 荷兰语
 • การออกเสียงคำว่า 希伯来语 希伯来语
 • การออกเสียงคำว่า 馬其頓語 馬其頓語
 • การออกเสียงคำว่า 威尔斯语 威尔斯语
 • การออกเสียงคำว่า 越南语 越南语
 • การออกเสียงคำว่า 烏爾都語 烏爾都語
 • การออกเสียงคำว่า 威爾斯語 威爾斯語
 • การออกเสียงคำว่า 康瓦尔语 康瓦尔语
 • การออกเสียงคำว่า 葡萄牙语 葡萄牙语
 • การออกเสียงคำว่า 老撾語 老撾語
 • การออกเสียงคำว่า 拉脫維亞語 拉脫維亞語
 • การออกเสียงคำว่า 他加祿語 他加祿語
 • การออกเสียงคำว่า 波蘭語 波蘭語
 • การออกเสียงคำว่า 夏威夷语 夏威夷语
 • การออกเสียงคำว่า 祖鲁语 祖鲁语
 • การออกเสียงคำว่า 乌尔都语 乌尔都语
 • การออกเสียงคำว่า 捷克語 捷克語
 • การออกเสียงคำว่า 乌克兰语 乌克兰语
 • การออกเสียงคำว่า 丹麦语 丹麦语
 • การออกเสียงคำว่า 拉丁語 拉丁語
 • การออกเสียงคำว่า 阿塞拜疆語 阿塞拜疆語
 • การออกเสียงคำว่า 阿拉伯语 阿拉伯语
 • การออกเสียงคำว่า 亞美尼亞語 亞美尼亞語
 • การออกเสียงคำว่า 立陶宛语 立陶宛语
 • การออกเสียงคำว่า 芬蘭語 芬蘭語
 • การออกเสียงคำว่า 斯瓦希裡語 斯瓦希裡語
 • การออกเสียงคำว่า 阿塞拜疆语 阿塞拜疆语
 • การออกเสียงคำว่า 海地克裡奧爾語 海地克裡奧爾語
 • การออกเสียงคำว่า 老挝语 老挝语
 • การออกเสียงคำว่า 泰語 泰語
 • การออกเสียงคำว่า 德語 德語
 • การออกเสียงคำว่า 印尼语 印尼语
 • การออกเสียงคำว่า 愛爾蘭語 愛爾蘭語
 • การออกเสียงคำว่า 瑞典語 瑞典語
 • การออกเสียงคำว่า 波兰语 波兰语
 • การออกเสียงคำว่า 希腊语 希腊语
 • การออกเสียงคำว่า 阿爾巴尼亞語 阿爾巴尼亞語
 • การออกเสียงคำว่า 韓國語 韓國語
 • การออกเสียงคำว่า 罗马尼亚语 罗马尼亚语
 • การออกเสียงคำว่า 挪威语 挪威语
 • การออกเสียงคำว่า 捷克语 捷克语
 • การออกเสียงคำว่า 粵語 粵語
 • การออกเสียงคำว่า 加泰罗尼亚语 加泰罗尼亚语
 • การออกเสียงคำว่า 斯瓦希里語 斯瓦希里語
 • การออกเสียงคำว่า 西班牙語 西班牙語
 • การออกเสียงคำว่า 越南語 越南語
 • การออกเสียงคำว่า 希伯來語 希伯來語
 • การออกเสียงคำว่า 韩国语 韩国语
 • การออกเสียงคำว่า 挪威語 挪威語
 • การออกเสียงคำว่า 丹麥語 丹麥語
 • การออกเสียงคำว่า 烏克蘭語 烏克蘭語
 • การออกเสียงคำว่า 夏威夷語 夏威夷語
 • การออกเสียงคำว่า 海地克里奥尔语 海地克里奥尔语
 • การออกเสียงคำว่า 巴斯克语 巴斯克语
 • การออกเสียงคำว่า 阿拉伯語 阿拉伯語
 • การออกเสียงคำว่า 立陶宛語 立陶宛語
 • การออกเสียงคำว่า 拉脱维亚语 拉脱维亚语
 • การออกเสียงคำว่า 瑞典语 瑞典语
 • การออกเสียงคำว่า 荷蘭語 荷蘭語
 • การออกเสียงคำว่า 加泰羅尼亞語 加泰羅尼亞語
 • การออกเสียงคำว่า 斯洛文尼亚语 斯洛文尼亚语
 • การออกเสียงคำว่า 羅馬尼亞語 羅馬尼亞語
 • การออกเสียงคำว่า 波斯語 波斯語
 • การออกเสียงคำว่า 马其顿语 马其顿语
 • การออกเสียงคำว่า 泰语 泰语
 • การออกเสียงคำว่า 亚美尼亚语 亚美尼亚语
 • การออกเสียงคำว่า 希臘語 希臘語
 • การออกเสียงคำว่า 拉丁语 拉丁语
 • การออกเสียงคำว่า 巴斯克語 巴斯克語
 • การออกเสียงคำว่า 祖魯語 祖魯語
 • การออกเสียงคำว่า 愛沙尼亞語 愛沙尼亞語
 • การออกเสียงคำว่า 他加禄语 他加禄语
 • การออกเสียงคำว่า 斯洛文尼亞語 斯洛文尼亞語
 • การออกเสียงคำว่า 阿语 阿语