ภาษา:

ภาษาจีนกลาง

[zh]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

หมวดหมู่: European countries

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEuropean countries

 • การออกเสียง : 英国 英国
 • การออกเสียง : 法国 法国
 • การออกเสียง : 德国 德国
 • การออกเสียง : 西班牙 西班牙
 • การออกเสียง : 芬兰 芬兰
 • การออกเสียง : 波兰 波兰
 • การออกเสียง : 俄罗斯 俄罗斯
 • การออกเสียง : 葡萄牙 葡萄牙
 • การออกเสียง : 意大利 意大利
 • การออกเสียง : 斯洛伐克 斯洛伐克
 • การออกเสียง : 瑞典 瑞典
 • การออกเสียง : 比利时 比利时
 • การออกเสียง : 白俄罗斯 白俄罗斯
 • การออกเสียง : 马其顿 马其顿
 • การออกเสียง : 马耳他 马耳他
 • การออกเสียง : 摩尔多瓦 摩尔多瓦
 • การออกเสียง : 英國 英國
 • การออกเสียง : 列支敦士登 列支敦士登
 • การออกเสียง : 法國 法國
 • การออกเสียง : 德國 德國
 • การออกเสียง : 瑞士 瑞士
 • การออกเสียง : 黑山 黑山
 • การออกเสียง : 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚
 • การออกเสียง : 克罗地亚 克罗地亚
 • การออกเสียง : 希腊 希腊
 • การออกเสียง : 俄羅斯 俄羅斯
 • การออกเสียง : 捷克 捷克
 • การออกเสียง : 奥地利 奥地利
 • การออกเสียง : 丹麦 丹麦
 • การออกเสียง : 波蘭 波蘭
 • การออกเสียง : 立陶宛 立陶宛
 • การออกเสียง : 拉脱维亚 拉脱维亚
 • การออกเสียง : 黑塞哥维那 黑塞哥维那
 • การออกเสียง : 摩納哥 摩納哥
 • การออกเสียง : 挪威 挪威
 • การออกเสียง : 馬耳他 馬耳他
 • การออกเสียง : 安道爾 安道爾
 • การออกเสียง : 塞浦路斯 塞浦路斯
 • การออกเสียง : 奧地利 奧地利
 • การออกเสียง : 梵蒂岡 梵蒂岡
 • การออกเสียง : 冰岛 冰岛
 • การออกเสียง : 爱尔兰 爱尔兰
 • การออกเสียง : 匈牙利 匈牙利
 • การออกเสียง : 塞尔维亚 塞尔维亚
 • การออกเสียง : 比利時 比利時
 • การออกเสียง : 羅馬尼亞 羅馬尼亞
 • การออกเสียง : 盧森堡 盧森堡
 • การออกเสียง : 荷兰 荷兰
 • การออกเสียง : 保加利亚 保加利亚
 • การออกเสียง : 聖馬力諾 聖馬力諾
 • การออกเสียง : 摩爾多瓦 摩爾多瓦
 • การออกเสียง : 安道尔 安道尔
 • การออกเสียง : 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚
 • การออกเสียง : 丹麥 丹麥
 • การออกเสียง : 拉脫維亞 拉脫維亞
 • การออกเสียง : 爱沙尼亚 爱沙尼亚
 • การออกเสียง : 卢森堡 卢森堡
 • การออกเสียง : 塞爾維亞 塞爾維亞
 • การออกเสียง : 白俄羅斯 白俄羅斯
 • การออกเสียง : 罗马尼亚 罗马尼亚
 • การออกเสียง : 乌克兰 乌克兰
 • การออกเสียง : 克羅地亞 克羅地亞
 • การออกเสียง : 斯洛文尼亞 斯洛文尼亞
 • การออกเสียง : 荷蘭 荷蘭
 • การออกเสียง : 冰島 冰島
 • การออกเสียง : 烏克蘭 烏克蘭
 • การออกเสียง : 愛沙尼亞 愛沙尼亞
 • การออกเสียง : 希臘 希臘
 • การออกเสียง : 梵蒂冈 梵蒂冈
 • การออกเสียง : 馬其頓 馬其頓
 • การออกเสียง : 愛爾蘭 愛爾蘭
 • การออกเสียง : 摩纳哥 摩纳哥
 • การออกเสียง : 芬蘭 芬蘭
 • การออกเสียง : 圣马力诺 圣马力诺
 • การออกเสียง : 保加利亞 保加利亞
 • การออกเสียง : 阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞