ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 東野 東野
 • การออกเสียงคำว่า 侍其 侍其
 • การออกเสียงคำว่า 女媧 女媧
 • การออกเสียงคำว่า 北野 北野
 • การออกเสียงคำว่า 澹臺 澹臺
 • การออกเสียงคำว่า 褚師 褚師
 • การออกเสียงคำว่า 陸費 陸費
 • การออกเสียงคำว่า 公皙 公皙
 • การออกเสียงคำว่า 南榮 南榮
 • การออกเสียงคำว่า 子書 子書
 • การออกเสียงคำว่า 公祖 公祖
 • การออกเสียงคำว่า 公堅 公堅
 • การออกเสียงคำว่า 即墨 即墨
 • การออกเสียงคำว่า 公上 公上
 • การออกเสียงคำว่า 子桑 子桑
 • การออกเสียงคำว่า 左丘 左丘
 • การออกเสียงคำว่า 達奚 達奚
 • การออกเสียงคำว่า 公乘 公乘
 • การออกเสียงคำว่า 東里 東里
 • การออกเสียงคำว่า 公山 公山
 • การออกเสียงคำว่า 公仲 公仲
 • การออกเสียงคำว่า 公門 公門
 • การออกเสียงคำว่า 公戶 公戶
 • การออกเสียงคำว่า 公伯 公伯
 • การออกเสียงคำว่า 梁丘 梁丘
 • การออกเสียงคำว่า 公玉 公玉
 • การออกเสียงคำว่า 公儀 公儀
 • การออกเสียงคำว่า 貫丘 貫丘
 • การออกเสียงคำว่า 仲長 仲長
 • การออกเสียงคำว่า 拓跋 拓跋