ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 夙
 • การออกเสียงคำว่า 杈子 杈子
 • การออกเสียงคำว่า 叼
 • การออกเสียงคำว่า 忒
 • การออกเสียงคำว่า 榧子 榧子
 • การออกเสียงคำว่า 挨近 挨近
 • การออกเสียงคำว่า 噎
 • การออกเสียงคำว่า 搓
 • การออกเสียงคำว่า 咷
 • การออกเสียงคำว่า 劬
 • การออกเสียงคำว่า 攙
 • การออกเสียงคำว่า 啣
 • การออกเสียงคำว่า 蘸
 • การออกเสียงคำว่า 匣
 • การออกเสียงคำว่า 珥
 • การออกเสียงคำว่า 囿
 • การออกเสียงคำว่า 嗉
 • การออกเสียงคำว่า 飫
 • การออกเสียงคำว่า 扔
 • การออกเสียงคำว่า 睚
 • การออกเสียงคำว่า 亙
 • การออกเสียงคำว่า 髏
 • การออกเสียงคำว่า 挨
 • การออกเสียงคำว่า 卯
 • การออกเสียงคำว่า 矮
 • การออกเสียงคำว่า 墁
 • การออกเสียงคำว่า 佯
 • การออกเสียงคำว่า 嗣
 • การออกเสียงคำว่า 髑
 • การออกเสียงคำว่า 僭