ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 发髲 发髲
 • การออกเสียงคำว่า 橘柚 橘柚
 • การออกเสียงคำว่า 蕤核 蕤核
 • การออกเสียงคำว่า 木兰 木兰
 • การออกเสียงคำว่า 女贞实 女贞实
 • การออกเสียงคำว่า 杜仲 杜仲
 • การออกเสียงคำว่า 桑上寄生 桑上寄生
 • การออกเสียงคำว่า 辛夷 辛夷
 • การออกเสียงคำว่า 蔓荆实 蔓荆实
 • การออกเสียงคำว่า 五加皮 五加皮
 • การออกเสียงคำว่า 干漆 干漆
 • การออกเสียงคำว่า 酸枣 酸枣
 • การออกเสียงคำว่า 榆皮 榆皮
 • การออกเสียงคำว่า 伏苓 伏苓
 • การออกเสียงคำว่า 柏实 柏实
 • การออกเสียงคำว่า 枸杞 枸杞
 • การออกเสียงคำว่า 槐实 槐实
 • การออกเสียงคำว่า 松脂 松脂
 • การออกเสียงคำว่า 菌桂 菌桂
 • การออกเสียงคำว่า 牡桂 牡桂
 • การออกเสียงคำว่า 淮木 淮木
 • การออกเสียงคำว่า 别羁 别羁
 • การออกเสียงคำว่า 姑活 姑活
 • การออกเสียงคำว่า 升麻 升麻
 • การออกเสียงคำว่า 王不留行 王不留行
 • การออกเสียงคำว่า 云实 云实
 • การออกเสียงคำว่า 薇衔 薇衔
 • การออกเสียงคำว่า 石龙刍 石龙刍
 • การออกเสียงคำว่า 徐长卿 徐长卿
 • การออกเสียงคำว่า 白兔藿 白兔藿