ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

หมวดหมู่: 成语

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง成语

 • การออกเสียงคำว่า 略逊一筹 略逊一筹
 • การออกเสียงคำว่า 罗掘一空 罗掘一空
 • การออกเสียงคำว่า 铅刀一割 铅刀一割
 • การออกเสียงคำว่า 目空一切 目空一切
 • การออกเสียงคำว่า 略见一斑 略见一斑
 • การออกเสียงคำว่า 灵机一动 灵机一动
 • การออกเสียงคำว่า 略高一筹 略高一筹
 • การออกเสียงคำว่า 聊胜一筹 聊胜一筹
 • การออกเสียงคำว่า 举国一致 举国一致
 • การออกเสียงคำว่า 利出一孔 利出一孔
 • การออกเสียงคำว่า 可发一噱 可发一噱
 • การออกเสียงคำว่า 九牛一毛 九牛一毛
 • การออกเสียงคำว่า 窥豹一斑 窥豹一斑
 • การออกเสียงคำว่า 聊备一格 聊备一格
 • การออกเสียงคำว่า 麟凤一毛 麟凤一毛
 • การออกเสียงคำว่า 君子一言,快马一鞭 君子一言,快马一鞭
 • การออกเสียงคำว่า 季布一诺 季布一诺
 • การออกเสียงคำว่า 剑头一吷 剑头一吷
 • การออกเสียงคำว่า 价增一顾 价增一顾
 • การออกเสียงคำว่า 季路一言 季路一言
 • การออกเสียงคำว่า 鹪鹩一枝 鹪鹩一枝
 • การออกเสียงคำว่า 加人一等 加人一等
 • การออกเสียงคำว่า 江天一色 江天一色
 • การออกเสียงคำว่า 斗南一人 斗南一人
 • การออกเสียงคำว่า 混为一谈 混为一谈
 • การออกเสียงคำว่า 独树一帜 独树一帜
 • การออกเสียงคำว่า 黄梁一梦 黄梁一梦
 • การออกเสียงคำว่า 焕然一新 焕然一新
 • การออกเสียงคำว่า 独此一家,别无分店 独此一家,别无分店
 • การออกเสียงคำว่า 苟安一隅 苟安一隅
 • การออกเสียงคำว่า 反戈一击 反戈一击
 • การออกเสียงคำว่า 更上一层楼 更上一层楼
 • การออกเสียงคำว่า 付之一叹 付之一叹
 • การออกเสียงคำว่า 哄动一时 哄动一时
 • การออกเสียงคำว่า 功亏一篑 功亏一篑
 • การออกเสียงคำว่า 独步一时 独步一时
 • การออกเสียงคำว่า 更进一竿 更进一竿
 • การออกเสียงคำว่า 付之一炬 付之一炬
 • การออกเสียงคำว่า 耳目一新 耳目一新
 • การออกเสียงคำว่า 孤注一掷 孤注一掷
 • การออกเสียงคำว่า 风靡一时 风靡一时
 • การออกเสียงคำว่า 高人一等 高人一等
 • การออกเสียงคำว่า 济济一堂 济济一堂
 • การออกเสียงคำว่า 付之一笑 付之一笑
 • การออกเสียงคำว่า 洞察一切 洞察一切
 • การออกเสียงคำว่า 混然一体 混然一体
 • การออกเสียงคำว่า 冠绝一时 冠绝一时
 • การออกเสียงคำว่า 高人一筹 高人一筹
 • การออกเสียงคำว่า 回眸一笑 回眸一笑
 • การออกเสียงคำว่า 浑然一体 浑然一体
 • การออกเสียงคำว่า 独当一面 独当一面
 • การออกเสียงคำว่า 桂林一枝 桂林一枝
 • การออกเสียงคำว่า 独霸一方 独霸一方
 • การออกเสียงคำว่า 风行一时 风行一时
 • การออกเสียงคำว่า 高出一筹 高出一筹
 • การออกเสียงคำว่า 攻其一点,不及其余 攻其一点,不及其余
 • การออกเสียงคำว่า 各执一词 各执一词
 • การออกเสียงคำว่า 荟萃一堂 荟萃一堂
 • การออกเสียงคำว่า 多此一举 多此一举
 • การออกเสียงคำว่า 定于一尊 定于一尊
 • การออกเสียงคำว่า 机杼一家 机杼一家
 • การออกเสียงคำว่า 毁于一旦 毁于一旦
 • การออกเสียงคำว่า 春宵一刻 春宵一刻
 • การออกเสียงคำว่า 倒打一耙 倒打一耙
 • การออกเสียงคำว่า 猖獗一时 猖獗一时
 • การออกเสียงคำว่า 登高一呼 登高一呼
 • การออกเสียงคำว่า 串通一气 串通一气
 • การออกเสียงคำว่า 传诵一时 传诵一时
 • การออกเสียงคำว่า 春风一度 春风一度
 • การออกเสียงคำว่า 当头一棒 当头一棒
 • การออกเสียงคำว่า 打成一片 打成一片
 • การออกเสียงคำว่า 不易一字 不易一字
 • การออกเสียงคำว่า 聪明一世 聪明一世
 • การออกเสียงคำว่า 不值一钱 不值一钱
 • การออกเสียงคำว่า 道高一尺,魔高一丈 道高一尺,魔高一丈
 • การออกเสียงคำว่า 步调一致 步调一致
 • การออกเสียงคำว่า 吹皱一池春水 吹皱一池春水
 • การออกเสียงคำว่า 不值一顾 不值一顾
 • การออกเสียงคำว่า 不赞一词 不赞一词
 • การออกเสียงคำว่า 尝鼎一脔 尝鼎一脔
 • การออกเสียงคำว่า 不屑一顾 不屑一顾
 • การออกเสียงคำว่า 不以一眚掩大德 不以一眚掩大德
 • การออกเสียงคำว่า 百无一能 百无一能
 • การออกเสียงคำว่า 不名一钱 不名一钱
 • การออกเสียงคำว่า 背城一战 背城一战
 • การออกเสียงคำว่า 不经一事,不长一智 不经一事,不长一智
 • การออกเสียงคำว่า 别具一格 别具一格
 • การออกเสียงคำว่า 百不一存 百不一存
 • การออกเสียงคำว่า 别树一帜 别树一帜
 • การออกเสียงคำว่า 百无一失 百无一失
 • การออกเสียงคำว่า 不可一世 不可一世
 • การออกเสียงคำว่า 并为一谈 并为一谈
 • การออกเสียงคำว่า 不识一丁 不识一丁
 • การออกเสียงคำว่า 安于一隅 安于一隅
 • การออกเสียงคำว่า 不堪一击 不堪一击
 • การออกเสียงคำว่า 百无一是 百无一是
 • การออกเสียงคำว่า 百无一用 百无一用
 • การออกเสียงคำว่า 傲睨一世 傲睨一世
 • การออกเสียงคำว่า 不拘一格 不拘一格
 • การออกเสียงคำว่า 做一天和尚撞一天钟 做一天和尚撞一天钟