ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 明艳动人 明艳动人
 • การออกเสียงคำว่า 好整以暇 好整以暇
 • การออกเสียงคำว่า 琴瑟和鸣 琴瑟和鸣
 • การออกเสียงคำว่า 陈遵投辖 陈遵投辖
 • การออกเสียงคำว่า 绝无仅有 绝无仅有
 • การออกเสียงคำว่า 聪明伶俐 聪明伶俐
 • การออกเสียงคำว่า 顾影自怜 顾影自怜
 • การออกเสียงคำว่า 春宵苦短 春宵苦短
 • การออกเสียงคำว่า 成竹在胸 成竹在胸
 • การออกเสียงคำว่า 成事不足,败事有余 成事不足,败事有余
 • การออกเสียงคำว่า 称王称霸 称王称霸
 • การออกเสียงคำว่า 乘火打劫 乘火打劫
 • การออกเสียงคำว่า 沉湎酒色 沉湎酒色
 • การออกเสียงคำว่า 畅通无阻 畅通无阻
 • การออกเสียงคำว่า 怅然若失 怅然若失
 • การออกเสียงคำว่า 长治久安 长治久安
 • การออกเสียงคำว่า 长生不老 长生不老
 • การออกเสียงคำว่า 草菅人命 草菅人命
 • การออกเสียงคำว่า 藏头露尾 藏头露尾
 • การออกเสียงคำว่า 藏龙卧虎 藏龙卧虎
 • การออกเสียงคำว่า 敲诈勒索 敲诈勒索
 • การออกเสียงคำว่า 不可思议 不可思议
 • การออกเสียงคำว่า 拔山扛鼎 拔山扛鼎
 • การออกเสียงคำว่า 拔茅连茹 拔茅连茹
 • การออกเสียงคำว่า 拔来报往 拔来报往
 • การออกเสียงคำว่า 拔本塞源 拔本塞源
 • การออกเสียงคำว่า 巴蛇吞象 巴蛇吞象
 • การออกเสียงคำว่า 八百孤寒 八百孤寒
 • การออกเสียงคำว่า 安时处顺 安时处顺
 • การออกเสียงคำว่า 安富尊荣 安富尊荣