ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 中
 • การออกเสียงคำว่า 幹
 • การออกเสียงคำว่า 大
 • การออกเสียงคำว่า 不
 • การออกเสียงคำว่า 秦
 • การออกเสียงคำว่า 出
 • การออกเสียงคำว่า 民
 • การออกเสียงคำว่า 給
 • การออกเสียงคำว่า 校
 • การออกเสียงคำว่า 直
 • การออกเสียงคำว่า 內
 • การออกเสียงคำว่า 手
 • การออกเสียงคำว่า 僅
 • การออกเสียงคำว่า 縣
 • การออกเสียงคำว่า 化
 • การออกเสียงคำว่า 承
 • การออกเสียงคำว่า 謝
 • การออกเสียงคำว่า 田
 • การออกเสียงคำว่า 輕
 • การออกเสียงคำว่า 腳
 • การออกเสียงคำว่า 向
 • การออกเสียงคำว่า 已
 • การออกเสียงคำว่า 應
 • การออกเสียงคำว่า 致
 • การออกเสียงคำว่า 元
 • การออกเสียงคำว่า 口
 • การออกเสียงคำว่า 將
 • การออกเสียงคำว่า 練
 • การออกเสียงคำว่า 色
 • การออกเสียงคำว่า 門