ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 贲
 • การออกเสียงคำว่า 貝
 • การออกเสียงคำว่า 暴
 • การออกเสียงคำว่า 拜
 • การออกเสียงคำว่า 伊集院 伊集院
 • การออกเสียงคำว่า 高山 高山
 • การออกเสียงคำว่า 松山 松山
 • การออกเสียงคำว่า 川崎 川崎
 • การออกเสียงคำว่า 福岡 福岡
 • การออกเสียงคำว่า 千葉 千葉
 • การออกเสียงคำว่า 山形 山形
 • การออกเสียงคำว่า 西川 西川
 • การออกเสียงคำว่า 吉田 吉田
 • การออกเสียงคำว่า 田中 田中
 • การออกเสียงคำว่า 尹
 • การออกเสียงคำว่า 趙
 • การออกเสียงคำว่า 韓
 • การออกเสียงคำว่า 鄭
 • การออกเสียงคำว่า 姜
 • การออกเสียงคำว่า 車
 • การออกเสียงคำว่า 張
 • การออกเสียงคำว่า 崔
 • การออกเสียงคำว่า 李
 • การออกเสียงคำว่า 方
 • การออกเสียงคำว่า 山
 • การออกเสียงคำว่า 坂田 坂田
 • การออกเสียงคำว่า 森山 森山
 • การออกเสียงคำว่า 小林 小林
 • การออกเสียงคำว่า 岡山 岡山
 • การออกเสียงคำว่า 林