ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 六封四闭 六封四闭
 • การออกเสียงคำว่า 老架一路 老架一路
 • การออกเสียงคำว่า 陈至诚 陈至诚
 • การออกเสียงคำว่า 陈氏太极拳 陈氏太极拳
 • การออกเสียงคำว่า 旋风脚 旋风脚
 • การออกเสียงคำว่า 护心拳 护心拳
 • การออกเสียงคำว่า 二起脚 二起脚
 • การออกเสียงคำว่า 左擦脚 左擦脚
 • การออกเสียงคำว่า 右擦脚 右擦脚
 • การออกเสียงคำว่า 云手 云手
 • การออกเสียงคำว่า 閃通背 閃通背
 • การออกเสียงคำว่า 肘底看拳 肘底看拳
 • การออกเสียงคำว่า 青龙出水 青龙出水
 • การออกเสียงคำว่า 搂膝 搂膝
 • การออกเสียงคำว่า 撇身拳 撇身拳
 • การออกเสียงคำว่า 掩手攻拳 掩手攻拳
 • การออกเสียงคำว่า 斜行 斜行
 • การออกเสียงคำว่า 白鹤亮翅 白鹤亮翅
 • การออกเสียงคำว่า 单鞭 单鞭
 • การออกเสียงคำว่า 收势 收势
 • การออกเสียงคำว่า 金刚捣碓 金刚捣碓
 • การออกเสียงคำว่า 玉女穿梭 玉女穿梭
 • การออกเสียงคำว่า 野马分鬃 野马分鬃
 • การออกเสียงคำว่า 左蹬一跟 左蹬一跟
 • การออกเสียงคำว่า 右蹬一跟 右蹬一跟
 • การออกเสียงคำว่า 高探马 高探马
 • การออกเสียงคำว่า 运手 运手
 • การออกเสียงคำว่า 右掩手肱拳 右掩手肱拳
 • การออกเสียงคำว่า 闪通背 闪通背
 • การออกเสียงคำว่า 倒卷肱 倒卷肱