ภาษา:

ภาษาจีนกลาง

[zh]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

หมวดหมู่: 地名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง地名

 • การออกเสียง : 三里屯 三里屯
 • การออกเสียง : 东门 东门
 • การออกเสียง : 个旧 个旧
 • การออกเสียง : 临海 临海
 • การออกเสียง : 乾安县 乾安县
 • การออกเสียง : 五道口 五道口
 • การออกเสียง : 京都 京都
 • การออกเสียง : 仙台 仙台
 • การออกเสียง : 仙台市 仙台市
 • การออกเสียง : 仙游 仙游
 • การออกเสียง : 佘山 佘山
 • การออกเสียง : 余杭 余杭
 • การออกเสียง : 佛授记寺 佛授记寺
 • การออกเสียง : 俄羅斯 俄羅斯
 • การออกเสียง : 保俶塔 保俶塔
 • การออกเสียง : 儋县 儋县
 • การออกเสียง : 內蒙古 內蒙古
 • การออกเสียง : 八里台 八里台
 • การออกเสียง : 函館 函館
 • การออกเสียง : 切爾卡瑟州 切爾卡瑟州
 • การออกเสียง : 切爾尼戈夫州 切爾尼戈夫州
 • การออกเสียง : 前橋 前橋
 • การออกเสียง : 千葉 千葉
 • การออกเสียง : 华盛顿 华盛顿
 • การออกเสียง : 南港展覽館 南港展覽館
 • การออกเสียง : 卡爾可夫州 卡爾可夫州
 • การออกเสียง : 厦門 厦門
 • การออกเสียง : 厦门 厦门
 • การออกเสียง : 台州 台州
 • การออกเสียง : 后海 后海
 • การออกเสียง : 吴县 吴县
 • การออกเสียง : 吴江 吴江
 • การออกเสียง : 和州 和州
 • การออกเสียง : 和平区 和平区
 • การออกเสียง : 哈巴谷書 哈巴谷書
 • การออกเสียง : 哈拉雷 哈拉雷
 • การออกเสียง : 嘉义 嘉义
 • การออกเสียง : 嘉義 嘉義
 • การออกเสียง : 囊謙 囊謙
 • การออกเสียง : 囊谦 囊谦
 • การออกเสียง : 四川 四川
 • การออกเสียง : 国立 国立
 • การออกเสียง : 坂田 坂田
 • การออกเสียง : 坑口 坑口
 • การออกเสียง : 埃因霍温 埃因霍温
 • การออกเสียง : 基洛夫格勒州 基洛夫格勒州
 • การออกเสียง : 塔希提岛 塔希提岛
 • การออกเสียง : 壶关 壶关
 • การออกเสียง : 处州 处州
 • การออกเสียง : 大兴安岭 大兴安岭
 • การออกเสียง : 大内 大内
 • การออกเสียง : 大堰镇 大堰镇
 • การออกเสียง : 大潭 大潭
 • การออกเสียง : 大船 大船
 • การออกเสียง : 大阪 大阪
 • การออกเสียง : 天庆观 天庆观
 • การออกเสียง : 天理 天理
 • การออกเสียง : 太仓 太仓
 • การออกเสียง : 奧德薩州 奧德薩州
 • การออกเสียง : 定远 定远
 • การออกเสียง : 宜都 宜都
 • การออกเสียง : 宫城县 宫城县
 • การออกเสียง : 宮城 宮城
 • การออกเสียง : 宮崎 宮崎
 • การออกเสียง : 寿宁 寿宁
 • การออกเสียง : 封丘县 封丘县
 • การออกเสียง : 尚田镇 尚田镇
 • การออกเสียง : 山亭 山亭
 • การออกเสียง : 山域 山域
 • การออกเสียง : 山形 山形
 • การออกเสียง : 山形县 山形县
 • การออกเสียง : 山形市 山形市
 • การออกเสียง : 山東 山東
 • การออกเสียง : 山梨 山梨
 • การออกเสียง : 山西 山西
 • การออกเสียง : 岡山 岡山
 • การออกเสียง : 岩手 岩手
 • การออกเสียง : 岩手县 岩手县
 • การออกเสียง : 岳州 岳州
 • การออกเสียง : 川崎 川崎
 • การออกเสียง : 布鲁克林 布鲁克林
 • การออกเสียง : 平泉 平泉
 • การออกเสียง : 广德 广德
 • การออกเสียง : 広島 広島
 • การออกเสียง : 廣東 廣東
 • การออกเสียง : 延边 延边
 • การออกเสียง : 徐闻 徐闻
 • การออกเสียง : 德州 德州
 • การออกเสียง : 思南 思南
 • การออกเสียง : 愛媛 愛媛
 • การออกเสียง : 愛知県 愛知県
 • การออกเสียง : 成田 成田
 • การออกเสียง : 拉薩市 拉薩市
 • การออกเสียง : 文尼察州 文尼察州
 • การออกเสียง : 斯图加特 斯图加特
 • การออกเสียง : 新化 新化
 • การออกเสียง : 新泽西 新泽西
 • การออกเสียง : 新浦 新浦
 • การออกเสียง : 新潟 新潟
 • การออกเสียง : 新疆 新疆