ภาษา:

ภาษาจีนกลาง

[zh]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

หมวดหมู่: 地名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง地名

 • การออกเสียง : 四川 四川
 • การออกเสียง : 南港展覽館 南港展覽館
 • การออกเสียง : 杭州(Hangzhou) 杭州(Hangzhou)
 • การออกเสียง : 西藏 西藏
 • การออกเสียง : 天理 天理
 • การออกเสียง : 新疆 新疆
 • การออกเสียง : 大阪 大阪
 • การออกเสียง : 厦门 厦门
 • การออกเสียง : 河北 河北
 • การออกเสียง : 德州 德州
 • การออกเสียง : 江苏 江苏
 • การออกเสียง : 嘉義 嘉義
 • การออกเสียง : 福建 福建
 • การออกเสียง : 澳门 澳门
 • การออกเสียง : 福州 福州
 • การออกเสียง : 阿拉斯加 阿拉斯加
 • การออกเสียง : 盛冈市 盛冈市
 • การออกเสียง : 淡水 淡水
 • การออกเสียง : 华盛顿 华盛顿
 • การออกเสียง : 京都 京都
 • การออกเสียง : 沙田 沙田
 • การออกเสียง : 宫城县 宫城县
 • การออกเสียง : 白山 白山
 • การออกเสียง : 山形市 山形市
 • การออกเสียง : 山形县 山形县
 • การออกเสียง : 溪口镇 溪口镇
 • การออกเสียง : 山西 山西
 • การออกเสียง : 秦岭 秦岭
 • การออกเสียง : 枣庄 枣庄
 • การออกเสียง : 湖北(Hubei) 湖北(Hubei)
 • การออกเสียง : 黑龙江 黑龙江
 • การออกเสียง : 河南 河南
 • การออกเสียง : 旧金山 旧金山
 • การออกเสียง : 郴州 郴州
 • การออกเสียง : 鞍山 鞍山
 • การออกเสียง : 纽约 纽约
 • การออกเสียง : 布鲁克林 布鲁克林
 • การออกเสียง : 保俶塔 保俶塔
 • การออกเสียง : 霍尔木兹海峡 霍尔木兹海峡
 • การออกเสียง : 森山 森山
 • การออกเสียง : 岡山 岡山
 • การออกเสียง : 杨浦区 杨浦区
 • การออกเสียง : 和平区 和平区
 • การออกเสียง : 俄羅斯 俄羅斯
 • การออกเสียง : 新潟 新潟
 • การออกเสียง : 海南 海南
 • การออกเสียง : 福岡 福岡
 • การออกเสียง : 長江 長江
 • การออกเสียง : 儋县 儋县
 • การออกเสียง : 青森市 青森市
 • การออกเสียง : 福島 福島
 • การออกเสียง : 內蒙古 內蒙古
 • การออกเสียง : 澳門 澳門
 • การออกเสียง : 珍珠港 珍珠港
 • การออกเสียง : 麻布 麻布
 • การออกเสียง : 札幌市 札幌市
 • การออกเสียง : 浜松 浜松
 • การออกเสียง : 岳州 岳州
 • การออกเสียง : 爾諾夫策州 爾諾夫策州
 • การออกเสียง : 寿宁 寿宁
 • การออกเสียง : 西安市 西安市
 • การออกเสียง : 乾安县 乾安县
 • การออกเสียง : 宜都 宜都
 • การออกเสียง : 佘山 佘山
 • การออกเสียง : 西寧市 西寧市
 • การออกเสียง : 青森县 青森县
 • การออกเสียง : 岩手县 岩手县
 • การออกเสียง : 临海 临海
 • การออกเสียง : 个旧 个旧
 • การออกเสียง : 仙台市 仙台市
 • การออกเสียง : 盛京 盛京
 • การออกเสียง : 赤羽 赤羽
 • การออกเสียง : 仙台 仙台
 • การออกเสียง : 大兴安岭 大兴安岭
 • การออกเสียง : 岩手 岩手
 • การออกเสียง : 新浦 新浦
 • การออกเสียง : 盛岡 盛岡
 • การออกเสียง : 秋田县 秋田县
 • การออกเสียง : 马尾 马尾
 • การออกเสียง : 札幌 札幌
 • การออกเสียง : 前橋 前橋
 • การออกเสียง : 坂田 坂田
 • การออกเสียง : 蘭州市 蘭州市
 • การออกเสียง : 羅夫諾州 羅夫諾州
 • การออกเสียง : 銀川市 銀川市
 • การออกเสียง : 明溪村 明溪村
 • การออกเสียง : 都城 都城
 • การออกเสียง : 犍为 犍为
 • การออกเสียง : 高山 高山
 • การออกเสียง : 釧路 釧路
 • การออกเสียง : 山形 山形
 • การออกเสียง : 五道口 五道口
 • การออกเสียง : 湘湖 湘湖
 • การออกเสียง : 紫竹桥 紫竹桥
 • การออกเสียง : 长白山 长白山
 • การออกเสียง : 赫爾松州 赫爾松州
 • การออกเสียง : 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 第聶伯羅彼得羅夫斯克州
 • การออกเสียง : 熊本 熊本
 • การออกเสียง : 大船 大船
 • การออกเสียง : 沈河区 沈河区