ภาษา:

ภาษาจีนกลาง

[zh]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

หมวดหมู่: 北京话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง北京话

 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 大栅栏 大栅栏
 • การออกเสียง : 念想 念想
 • การออกเสียง : 言语 言语
 • การออกเสียง : 瓷器 瓷器
 • การออกเสียง : 傍家儿 傍家儿
 • การออกเสียง : 点卯儿 点卯儿
 • การออกเสียง : 肝儿颤 肝儿颤
 • การออกเสียง : 熬鹰 熬鹰
 • การออกเสียง : 消停 消停
 • การออกเสียง : 扯闲片儿 扯闲片儿
 • การออกเสียง : 念央儿 念央儿
 • การออกเสียง : 轴
 • การออกเสียง : 丫挺 丫挺
 • การออกเสียง : 糟践 糟践
 • การออกเสียง : 别介 别介
 • การออกเสียง : 办
 • การออกเสียง : 局器 局器
 • การออกเสียง : 发小儿 发小儿
 • การออกเสียง : 猫着 猫着
 • การออกเสียง : 忒
 • การออกเสียง : 嗝儿屁 嗝儿屁
 • การออกเสียง : 照面儿 照面儿
 • การออกเสียง : 号儿 号儿
 • การออกเสียง : 秃噜盖 秃噜盖
 • การออกเสียง : 丫
 • การออกเสียง : 泛儿 泛儿
 • การออกเสียง : 挤兑 挤兑