ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

หมวดหมู่: 北京话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง北京话

 • การออกเสียงคำว่า 大栅栏 大栅栏
 • การออกเสียงคำว่า 念想 念想
 • การออกเสียงคำว่า 言语 言语
 • การออกเสียงคำว่า 北京 北京
 • การออกเสียงคำว่า 瓷器 瓷器
 • การออกเสียงคำว่า 傍家儿 傍家儿
 • การออกเสียงคำว่า 点卯儿 点卯儿
 • การออกเสียงคำว่า 肝儿颤 肝儿颤
 • การออกเสียงคำว่า 熬鹰 熬鹰
 • การออกเสียงคำว่า 消停 消停
 • การออกเสียงคำว่า 扯闲片儿 扯闲片儿
 • การออกเสียงคำว่า 念央儿 念央儿
 • การออกเสียงคำว่า 轴
 • การออกเสียงคำว่า 丫挺 丫挺
 • การออกเสียงคำว่า 糟践 糟践
 • การออกเสียงคำว่า 别介 别介
 • การออกเสียงคำว่า 局器 局器
 • การออกเสียงคำว่า 发小儿 发小儿
 • การออกเสียงคำว่า 办
 • การออกเสียงคำว่า 猫着 猫着
 • การออกเสียงคำว่า 嗝儿屁 嗝儿屁
 • การออกเสียงคำว่า 照面儿 照面儿
 • การออกเสียงคำว่า 忒
 • การออกเสียงคำว่า 号儿 号儿
 • การออกเสียงคำว่า 秃噜盖 秃噜盖
 • การออกเสียงคำว่า 丫
 • การออกเสียงคำว่า 泛儿 泛儿
 • การออกเสียงคำว่า 挤兑 挤兑