ภาษา:

ภาษาจีนกลาง

[zh]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

หมวดหมู่: 人名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง人名

 • การออกเสียง : 王传福 王传福
 • การออกเสียง : 张近东 张近东
 • การออกเสียง : 郭台铭 郭台铭
 • การออกเสียง : 刘銮雄 刘銮雄
 • การออกเสียง : 郑裕彤 郑裕彤
 • การออกเสียง : 宗庆后 宗庆后
 • การออกเสียง : 李兆基 李兆基
 • การออกเสียง : 李嘉诚 李嘉诚
 • การออกเสียง : 风筝受受 风筝受受
 • การออกเสียง : 犀利 犀利
 • การออกเสียง : 廖曼琪 廖曼琪
 • การออกเสียง : 瞿琦 瞿琦
 • การออกเสียง : 汪娜梅 汪娜梅
 • การออกเสียง : 龚桂阳 龚桂阳
 • การออกเสียง : 李民鹃 李民鹃
 • การออกเสียง : 莊智竣 莊智竣
 • การออกเสียง : 堀北真希 堀北真希