ภาษา:

ภาษาจีนกลาง

[zh]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

หมวดหมู่: 京剧

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง京剧

 • การออกเสียง : 袁世海 袁世海
 • การออกเสียง : 智取威虎山 智取威虎山
 • การออกเสียง : 史依弘 史依弘
 • การออกเสียง : 穆桂英挂帅 穆桂英挂帅
 • การออกเสียง : 西皮流水 西皮流水
 • การออกเสียง : 朱世慧 朱世慧
 • การออกเสียง : 于魁智 于魁智
 • การออกเสียง : 李胜素 李胜素
 • การออกเสียง : 老生 老生
 • การออกเสียง : 程砚秋 程砚秋
 • การออกเสียง : 青衣 青衣
 • การออกเสียง : 武家坡 武家坡
 • การออกเสียง : 珠帘寨 珠帘寨
 • การออกเสียง : 陈三两 陈三两
 • การออกเสียง : 梅兰芳 梅兰芳
 • การออกเสียง : 大登殿 大登殿
 • การออกเสียง : 花旦 花旦
 • การออกเสียง : 老旦 老旦
 • การออกเสียง : 夜深沉 夜深沉
 • การออกเสียง : 杜近芳 杜近芳