ภาษา:

จีน

[zh]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 史依弘 史依弘
 • การออกเสียงคำว่า 陈三两 陈三两
 • การออกเสียงคำว่า 朱世慧 朱世慧
 • การออกเสียงคำว่า 袁世海 袁世海
 • การออกเสียงคำว่า 杜近芳 杜近芳
 • การออกเสียงคำว่า 程砚秋 程砚秋
 • การออกเสียงคำว่า 武家坡 武家坡
 • การออกเสียงคำว่า 老旦 老旦
 • การออกเสียงคำว่า 老生 老生
 • การออกเสียงคำว่า 花旦 花旦
 • การออกเสียงคำว่า 青衣 青衣
 • การออกเสียงคำว่า 珠帘寨 珠帘寨
 • การออกเสียงคำว่า 大登殿 大登殿
 • การออกเสียงคำว่า 智取威虎山 智取威虎山
 • การออกเสียงคำว่า 穆桂英挂帅 穆桂英挂帅
 • การออกเสียงคำว่า 西皮流水 西皮流水
 • การออกเสียงคำว่า 夜深沉 夜深沉
 • การออกเสียงคำว่า 梅兰芳 梅兰芳
 • การออกเสียงคำว่า 李胜素 李胜素
 • การออกเสียงคำว่า 于魁智 于魁智