ภาษา:

ภาษากวางตุ้ง

[yue]

กลับไปยังภาษากวางตุ้ง

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : 上
 • การออกเสียง : 任
 • การออกเสียง : 侵佔 侵佔
 • การออกเสียง : 侵攻 侵攻
 • การออกเสียง : 剝奪 剝奪
 • การออกเสียง : 呷
 • การออกเสียง : 想起 想起
 • การออกเสียง : 扎
 • การออกเสียง : 打乞嗤 打乞嗤
 • การออกเสียง : 打炮 打炮
 • การออกเสียง : 打獵 打獵
 • การออกเสียง : 掃興 掃興
 • การออกเสียง : 揣測 揣測
 • การออกเสียง : 搞基 搞基
 • การออกเสียง : 撚
 • การออกเสียง : 曲目 曲目
 • การออกเสียง : 有事 有事
 • การออกเสียง : 歼灭 歼灭
 • การออกเสียง : 洗
 • การออกเสียง : 派遣 派遣
 • การออกเสียง : 睏覺 睏覺
 • การออกเสียง : 算
 • การออกเสียง : 舀
 • การออกเสียง : 裝
 • การออกเสียง : 觅食 觅食
 • การออกเสียง : 記得 記得
 • การออกเสียง : 說話 說話
 • การออกเสียง : 跌嚫 跌嚫
 • การออกเสียง : 追逐 追逐
 • การออกเสียง : 造
 • การออกเสียง : 連
 • การออกเสียง : 開會 開會
 • การออกเสียง : 飛
 • การออกเสียง : 㩒