ภาษา:

กวางตุ้ง Yue

[yue]

กลับไปยัง กวางตุ้ง Yue

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียงคำว่า 上
 • การออกเสียงคำว่า 任
 • การออกเสียงคำว่า 侵佔 侵佔
 • การออกเสียงคำว่า 侵攻 侵攻
 • การออกเสียงคำว่า 剝奪 剝奪
 • การออกเสียงคำว่า 呷
 • การออกเสียงคำว่า 想起 想起
 • การออกเสียงคำว่า 打乞嗤 打乞嗤
 • การออกเสียงคำว่า 打炮 打炮
 • การออกเสียงคำว่า 打獵 打獵
 • การออกเสียงคำว่า 掃興 掃興
 • การออกเสียงคำว่า 揣測 揣測
 • การออกเสียงคำว่า 搞基 搞基
 • การออกเสียงคำว่า 撚
 • การออกเสียงคำว่า 曲目 曲目
 • การออกเสียงคำว่า 有事 有事
 • การออกเสียงคำว่า 歼灭 歼灭
 • การออกเสียงคำว่า 洗
 • การออกเสียงคำว่า 派遣 派遣
 • การออกเสียงคำว่า 睏覺 睏覺
 • การออกเสียงคำว่า 算
 • การออกเสียงคำว่า 舀
 • การออกเสียงคำว่า 裝
 • การออกเสียงคำว่า 觅食 觅食
 • การออกเสียงคำว่า 記得 記得
 • การออกเสียงคำว่า 說話 說話
 • การออกเสียงคำว่า 跌嚫 跌嚫
 • การออกเสียงคำว่า 追逐 追逐
 • การออกเสียงคำว่า 造
 • การออกเสียงคำว่า 連
 • การออกเสียงคำว่า 開會 開會
 • การออกเสียงคำว่า 飛
 • การออกเสียงคำว่า 㩒