ภาษา:

กวางตุ้ง Yue

[yue]

กลับไปยัง กวางตุ้ง Yue

 • การออกเสียงคำว่า 磷
 • การออกเสียงคำว่า 矽
 • การออกเสียงคำว่า 鋁
 • การออกเสียงคำว่า 鎂
 • การออกเสียงคำว่า 鈉
 • การออกเสียงคำว่า 氖
 • การออกเสียงคำว่า 錫
 • การออกเสียงคำว่า 鍶
 • การออกเสียงคำว่า 銣
 • การออกเสียงคำว่า 鐨
 • การออกเสียงคำว่า 锘
 • การออกเสียงคำว่า 鈩
 • การออกเสียงคำว่า 锫
 • การออกเสียงคำว่า 锿
 • การออกเสียงคำว่า 铹
 • การออกเสียงคำว่า 鍆
 • การออกเสียงคำว่า 锎
 • การออกเสียงคำว่า 鋦
 • การออกเสียงคำว่า 镅
 • การออกเสียงคำว่า 鈾
 • การออกเสียงคำว่า 镎
 • การออกเสียงคำว่า 釷
 • การออกเสียงคำว่า 钚
 • การออกเสียงคำว่า 镤
 • การออกเสียงคำว่า 鐳
 • การออกเสียงคำว่า 鈁
 • การออกเสียงคำว่า 釙
 • การออกเสียงคำว่า 氡
 • การออกเสียงคำว่า 砹
 • การออกเสียงคำว่า 錒