ภาษา:

กวางตุ้ง Yue

[yue]

กลับไปยัง กวางตุ้ง Yue

 • การออกเสียงคำว่า 鉈
 • การออกเสียงคำว่า 汞
 • การออกเสียงคำว่า 鉍
 • การออกเสียงคำว่า 銥
 • การออกเสียงคำว่า 錸
 • การออกเสียงคำว่า 鉑
 • การออกเสียงคำว่า 釙
 • การออกเสียงคำว่า 铽
 • การออกเสียงคำว่า 钆
 • การออกเสียงคำว่า 鏑
 • การออกเสียงคำว่า 鉭
 • การออกเสียงคำว่า 钬
 • การออกเสียงคำว่า 镥
 • การออกเสียงคำว่า 鉺
 • การออกเสียงคำว่า 鎢
 • การออกเสียงคำว่า 铥
 • การออกเสียงคำว่า 鉿
 • การออกเสียงคำว่า 鐿
 • การออกเสียงคำว่า 釤
 • การออกเสียงคำว่า 銪
 • การออกเสียงคำว่า 釹
 • การออกเสียงคำว่า 钷
 • การออกเสียงคำว่า 镨
 • การออกเสียงคำว่า 鈰
 • การออกเสียงคำว่า 碲
 • การออกเสียงคำว่า 銀
 • การออกเสียงคำว่า 鑭
 • การออกเสียงคำว่า 銫
 • การออกเสียงคำว่า 系
 • การออกเสียงคำว่า 銻