ภาษา:

ภาษากวางตุ้ง

[yue]

กลับไปยังภาษากวางตุ้ง

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : 美
 • การออกเสียง : 核突 核突
 • การออกเสียง : 多餘 多餘
 • การออกเสียง : 无聊 无聊
 • การออกเสียง : 孤寒 孤寒
 • การออกเสียง : 精甩尾 精甩尾
 • การออกเสียง : 特別 特別
 • การออกเสียง : 方
 • การออกเสียง : 生
 • การออกเสียง : 積極 積極
 • การออกเสียง : 自然 自然
 • การออกเสียง : 一杯 一杯
 • การออกเสียง : 聰明 聰明
 • การออกเสียง : 灰色 灰色
 • การออกเสียง : 漂亮 漂亮
 • การออกเสียง : 清亮 清亮
 • การออกเสียง : 醒目 醒目
 • การออกเสียง : 不滿 不滿
 • การออกเสียง : 完全 完全
 • การออกเสียง : 空
 • การออกเสียง : 短小精幹 短小精幹
 • การออกเสียง : 大名鼎鼎 大名鼎鼎
 • การออกเสียง : 綺麗 綺麗
 • การออกเสียง : 贪墨 贪墨
 • การออกเสียง : English English
 • การออกเสียง : 歇斯底里 歇斯底里
 • การออกเสียง : 尊敬 尊敬
 • การออกเสียง : 簡単 簡単
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : 下手 下手
 • การออกเสียง : 形容詞 形容詞
 • การออกเสียง : 不足 不足
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : 粗俗 粗俗