ภาษา:

กวางตุ้ง Yue

[yue]

กลับไปยัง กวางตุ้ง Yue

 • การออกเสียงคำว่า in in
 • การออกเสียงคำว่า 漂亮 漂亮
 • การออกเสียงคำว่า 形容詞 形容詞
 • การออกเสียงคำว่า 醒目 醒目
 • การออกเสียงคำว่า 綺麗 綺麗
 • การออกเสียงคำว่า 聰明 聰明
 • การออกเสียงคำว่า 贪墨 贪墨
 • การออกเสียงคำว่า 清亮 清亮
 • การออกเสียงคำว่า 方
 • การออกเสียงคำว่า 積極 積極
 • การออกเสียงคำว่า 精甩尾 精甩尾
 • การออกเสียงคำว่า 孤寒 孤寒
 • การออกเสียงคำว่า 核突 核突
 • การออกเสียงคำว่า 多餘 多餘
 • การออกเสียงคำว่า 大名鼎鼎 大名鼎鼎
 • การออกเสียงคำว่า 美
 • การออกเสียงคำว่า 短小精幹 短小精幹
 • การออกเสียงคำว่า 不滿 不滿
 • การออกเสียงคำว่า 不足 不足
 • การออกเสียงคำว่า 下手 下手
 • การออกเสียงคำว่า 灰色 灰色
 • การออกเสียงคำว่า 特別 特別
 • การออกเสียงคำว่า 生
 • การออกเสียงคำว่า 一杯 一杯
 • การออกเสียงคำว่า 完全 完全
 • การออกเสียงคำว่า 空
 • การออกเสียงคำว่า 尊敬 尊敬
 • การออกเสียงคำว่า 簡単 簡単
 • การออกเสียงคำว่า 无聊 无聊
 • การออกเสียงคำว่า 自然 自然