ภาษา:

ภาษากวางตุ้ง

[yue]

กลับไปยังภาษากวางตุ้ง

หมวดหมู่: 民族

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง民族

 • การออกเสียง : 东乡族 东乡族
 • การออกเสียง : 乌孜别克族 乌孜别克族
 • การออกเสียง : 仡佬族 仡佬族
 • การออกเสียง : 仫佬族 仫佬族
 • การออกเสียง : 保安族 保安族
 • การออกเสียง : 土族 土族
 • การออกเสียง : 基诺族 基诺族
 • การออกเสียง : 塔塔尔族 塔塔尔族
 • การออกเสียง : 布依族 布依族
 • การออกเสียง : 布朗族 布朗族
 • การออกเสียง : 彝族 彝族
 • การออกเสียง : 德昂族 德昂族
 • การออกเสียง : 怒族 怒族
 • การออกเสียง : 拉祜族 拉祜族
 • การออกเสียง : 撒拉族 撒拉族
 • การออกเสียง : 普米族 普米族
 • การออกเสียง : 景颇族 景颇族
 • การออกเสียง : 柯尔克孜族 柯尔克孜族
 • การออกเสียง : 毛南族 毛南族
 • การออกเสียง : 水族 水族
 • การออกเสียง : 独龙族 独龙族
 • การออกเสียง : 纳西族 纳西族
 • การออกเสียง : 维吾尔族 维吾尔族
 • การออกเสียง : 羌族 羌族
 • การออกเสียง : 蒙古族 蒙古族
 • การออกเสียง : 藏族 藏族
 • การออกเสียง : 裕固族 裕固族
 • การออกเสียง : 赫哲族 赫哲族
 • การออกเสียง : 达斡尔族 达斡尔族
 • การออกเสียง : 鄂伦春族 鄂伦春族
 • การออกเสียง : 鄂温克族 鄂温克族
 • การออกเสียง : 锡伯族 锡伯族
 • การออกเสียง : 门巴族 门巴族
 • การออกเสียง : 阿昌族 阿昌族