ภาษา:

กวางตุ้ง Yue

[yue]

กลับไปยัง กวางตุ้ง Yue

 • การออกเสียงคำว่า 拉祜族 拉祜族
 • การออกเสียงคำว่า 布依族 布依族
 • การออกเสียงคำว่า 彝族 彝族
 • การออกเสียงคำว่า 基诺族 基诺族
 • การออกเสียงคำว่า 门巴族 门巴族
 • การออกเสียงคำว่า 赫哲族 赫哲族
 • การออกเสียงคำว่า 独龙族 独龙族
 • การออกเสียงคำว่า 塔塔尔族 塔塔尔族
 • การออกเสียงคำว่า 裕固族 裕固族
 • การออกเสียงคำว่า 保安族 保安族
 • การออกเสียงคำว่า 德昂族 德昂族
 • การออกเสียงคำว่า 鄂温克族 鄂温克族
 • การออกเสียงคำว่า 鄂伦春族 鄂伦春族
 • การออกเสียงคำว่า 乌孜别克族 乌孜别克族
 • การออกเสียงคำว่า 怒族 怒族
 • การออกเสียงคำว่า 普米族 普米族
 • การออกเสียงคำว่า 阿昌族 阿昌族
 • การออกเสียงคำว่า 锡伯族 锡伯族
 • การออกเสียงคำว่า 仡佬族 仡佬族
 • การออกเสียงคำว่า 毛南族 毛南族
 • การออกเสียงคำว่า 撒拉族 撒拉族
 • การออกเสียงคำว่า 布朗族 布朗族
 • การออกเสียงคำว่า 羌族 羌族
 • การออกเสียงคำว่า 仫佬族 仫佬族
 • การออกเสียงคำว่า 达斡尔族 达斡尔族
 • การออกเสียงคำว่า 土族 土族
 • การออกเสียงคำว่า 柯尔克孜族 柯尔克孜族
 • การออกเสียงคำว่า 景颇族 景颇族
 • การออกเสียงคำว่า 纳西族 纳西族
 • การออกเสียงคำว่า 东乡族 东乡族