ภาษา:

กวางตุ้ง Yue

[yue]

กลับไปยัง กวางตุ้ง Yue

 • การออกเสียงคำว่า 景
 • การออกเสียงคำว่า 軒轅 軒轅
 • การออกเสียงคำว่า 第二 第二
 • การออกเสียงคำว่า 第一 第一
 • การออกเสียงคำว่า 東方 東方
 • การออกเสียงคำว่า 邊
 • การออกเสียงคำว่า 洪
 • การออกเสียงคำว่า 孔
 • การออกเสียงคำว่า 曾
 • การออกเสียงคำว่า 阮
 • การออกเสียงคำว่า 霍
 • การออกเสียงคำว่า 梁
 • การออกเสียงคำว่า 沈
 • การออกเสียงคำว่า 姚
 • การออกเสียงคำว่า 董
 • การออกเสียงคำว่า 陸
 • การออกเสียงคำว่า 江
 • การออกเสียงคำว่า 章
 • การออกเสียงคำว่า 南宮 南宮
 • การออกเสียงคำว่า 馬
 • การออกเสียงคำว่า 莫
 • การออกเสียงคำว่า 古
 • การออกเสียงคำว่า 熊
 • การออกเสียงคำว่า 胡
 • การออกเสียงคำว่า 歐陽 歐陽
 • การออกเสียงคำว่า 王
 • การออกเสียงคำว่า 盧
 • การออกเสียงคำว่า 宋
 • การออกเสียงคำว่า 孫
 • การออกเสียงคำว่า 高