ภาษา:

ยิว

[yi]

กลับไปยัง ยิว

  • การออกเสียงคำว่า dramaturg dramaturg
  • การออกเสียงคำว่า kelnerin kelnerin
  • การออกเสียงคำว่า orator orator
  • การออกเสียงคำว่า dokter dokter
  • การออกเสียงคำว่า kelner kelner
  • การออกเสียงคำว่า ober ober
  • การออกเสียงคำว่า arts arts
  • การออกเสียงคำว่า reder reder
  • การออกเสียงคำว่า teler teler
  • การออกเสียงคำว่า tolk tolk