พจนานุกรมการออกเสียงโตกิ โปนา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในโตกิ โปนา

โตกิ โปนา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : wawa wawa
  • การออกเสียง : mute mute
  • การออกเสียง : awen awen
  • การออกเสียง : kon kon
  • การออกเสียง : kapa kapa
  • การออกเสียง : Lili Lili
  • การออกเสียง : Ike Ike
  • การออกเสียง : mije mije

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในโตกิ โปนาใช่ไหม