ภาษา:

ภาษาจีนอู๋

[wuu]

กลับไปยัง ภาษาจีนอู๋

 • การออกเสียงคำว่า 大
 • การออกเสียงคำว่า 妗
 • การออกเสียงคำว่า 揩
 • การออกเสียงคำว่า 搣
 • การออกเสียงคำว่า 听
 • การออกเสียงคำว่า 聽
 • การออกเสียงคำว่า 搽
 • การออกเสียงคำว่า 降
 • การออกเสียงคำว่า 捩
 • การออกเสียงคำว่า 佢
 • การออกเสียงคำว่า 趱
 • การออกเสียงคำว่า 骘
 • การออกเสียงคำว่า 镬
 • การออกเสียงคำว่า 糁
 • การออกเสียงคำว่า 戆
 • การออกเสียงคำว่า 挜
 • การออกเสียงคำว่า 榷
 • การออกเสียงคำว่า 厣
 • การออกเสียงคำว่า 系
 • การออกเสียงคำว่า 饩
 • การออกเสียงคำว่า 铰
 • การออกเสียงคำว่า 跶
 • การออกเสียงคำว่า 点
 • การออกเสียงคำว่า 挞
 • การออกเสียงคำว่า 谮
 • การออกเสียงคำว่า 滗
 • การออกเสียงคำว่า 捽
 • การออกเสียงคำว่า 重
 • การออกเสียงคำว่า 照
 • การออกเสียงคำว่า 盅