ภาษา:

ภาษาจีนอู๋

[wuu]

กลับไปยัง ภาษาจีนอู๋

 • การออกเสียงคำว่า 效力 效力
 • การออกเสียงคำว่า 盞
 • การออกเสียงคำว่า 木頭囡兒 木頭囡兒
 • การออกเสียงคำว่า 腔
 • การออกเสียงคำว่า 下巴 下巴
 • การออกเสียงคำว่า 擢
 • การออกเสียงคำว่า 訾奈 訾奈
 • การออกเสียงคำว่า 海龍 海龍
 • การออกเสียงคำว่า 金魚 金魚
 • การออกเสียงคำว่า 來去 來去
 • การออกเสียงคำว่า 嚴儘 嚴儘
 • การออกเสียงคำว่า 嚴儘式 嚴儘式
 • การออกเสียงคำว่า 無賺 無賺
 • การออกเสียงคำว่า 發福 發福
 • การออกเสียงคำว่า 短目 短目
 • การออกเสียงคำว่า 擔身體 擔身體
 • การออกเสียงคำว่า 拖身體 拖身體
 • การออกเสียงคำว่า 有起 有起
 • การออกเสียงคำว่า 雙身 雙身
 • การออกเสียงคำว่า 身上來 身上來
 • การออกเสียงคำว่า 兩夫妻 兩夫妻
 • การออกเสียงคำว่า 兩娘兒 兩娘兒
 • การออกเสียงคำว่า 兩爺兒 兩爺兒
 • การออกเสียงคำว่า 著品 著品
 • การออกเสียงคำว่า 蚶魚肉 蚶魚肉
 • การออกเสียงคำว่า 蛳蚶 蛳蚶
 • การออกเสียงคำว่า 頂針兒 頂針兒
 • การออกเสียงคำว่า 尿盤 尿盤
 • การออกเสียงคำว่า 田螺背 田螺背
 • การออกเสียงคำว่า 燈盞 燈盞