ภาษา:

ภาษาจีนอู๋

[wuu]

กลับไปยัง ภาษาจีนอู๋

หมวดหมู่: 吴语,湖州话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง吴语,湖州话

 • การออกเสียงคำว่า 人
 • การออกเสียงคำว่า 如果 如果
 • การออกเสียงคำว่า 如何 如何
 • การออกเสียงคำว่า 肥皂 肥皂
 • การออกเสียงคำว่า 期
 • การออกเสียงคำว่า 潮
 • การออกเสียงคำว่า 硬
 • การออกเสียงคำว่า 万
 • การออกเสียงคำว่า 女
 • การออกเสียงคำว่า 马
 • การออกเสียงคำว่า 奚
 • การออกเสียงคำว่า 其
 • การออกเสียงคำว่า 荣
 • การออกเสียงคำว่า 验
 • การออกเสียงคำว่า 兜
 • การออกเสียงคำว่า 汝
 • การออกเสียงคำว่า 严
 • การออกเสียงคำว่า 个
 • การออกเสียงคำว่า 溪
 • การออกเสียงคำว่า 千
 • การออกเสียงคำว่า 岳
 • การออกเสียงคำว่า 浮
 • การออกเสียงคำว่า 容
 • การออกเสียงคำว่า 尔
 • การออกเสียงคำว่า 鹤
 • การออกเสียงคำว่า 子
 • การออกเสียงคำว่า 阎
 • การออกเสียงคำว่า 辑
 • การออกเสียงคำว่า 墩
 • การออกเสียงคำว่า 秋瑾 秋瑾
 • การออกเสียงคำว่า 魁
 • การออกเสียงคำว่า 百
 • การออกเสียงคำว่า 谱
 • การออกเสียงคำว่า 雀
 • การออกเสียงคำว่า 略
 • การออกเสียงคำว่า 乃
 • การออกเสียงคำว่า 况
 • การออกเสียงคำว่า 业
 • การออกเสียงคำว่า 遂
 • การออกเสียงคำว่า 崖
 • การออกเสียงคำว่า 雉
 • การออกเสียงคำว่า 疵
 • การออกเสียงคำว่า 锥
 • การออกเสียงคำว่า 瑞
 • การออกเสียงคำว่า 滑稽 滑稽
 • การออกเสียงคำว่า 婴
 • การออกเสียงคำว่า 仰
 • การออกเสียงคำว่า 马桶 马桶
 • การออกเสียงคำว่า 稻
 • การออกเสียงคำว่า 孟
 • การออกเสียงคำว่า 洮
 • การออกเสียงคำว่า 帆
 • การออกเสียงคำว่า 涛
 • การออกเสียงคำว่า 瑾
 • การออกเสียงคำว่า 摧
 • การออกเสียงคำว่า 融
 • การออกเสียงคำว่า 背
 • การออกเสียงคำว่า 酣
 • การออกเสียงคำว่า 迫
 • การออกเสียงคำว่า 携
 • การออกเสียงคำว่า 乎
 • การออกเสียงคำว่า 佩
 • การออกเสียงคำว่า 废墟 废墟
 • การออกเสียงคำว่า 稻穗头 稻穗头
 • การออกเสียงคำว่า 苛
 • การออกเสียงคำว่า 岸
 • การออกเสียงคำว่า 寓
 • การออกเสียงคำว่า 亿 亿
 • การออกเสียงคำว่า 栖
 • การออกเสียงคำว่า 马桶头 马桶头
 • การออกเสียงคำว่า 荀
 • การออกเสียงคำว่า 虐
 • การออกเสียงคำว่า 雉鸡 雉鸡
 • การออกเสียงคำว่า 勤俭 勤俭
 • การออกเสียงคำว่า 弄
 • การออกเสียงคำว่า 研
 • การออกเสียงคำว่า 墟
 • การออกเสียงคำว่า 爵
 • การออกเสียงคำว่า 疑
 • การออกเสียงคำว่า 俘
 • การออกเสียงคำว่า 昂
 • การออกเสียงคำว่า 银
 • การออกเสียงคำว่า 衙
 • การออกเสียงคำว่า 孚
 • การออกเสียงคำว่า 叛
 • การออกเสียงคำว่า 疟
 • การออกเสียงคำว่า 迫击炮 迫击炮
 • การออกเสียงคำว่า 兆
 • การออกเสียงคำว่า 穗
 • การออกเสียงคำว่า 潮音桥 潮音桥
 • การออกเสียงคำว่า 猪猡 猪猡
 • การออกเสียงคำว่า 遇
 • การออกเสียงคำว่า 滑稽戏 滑稽戏
 • การออกเสียงคำว่า 嵇
 • การออกเสียงคำว่า 俭
 • การออกเสียงคำว่า 砚
 • การออกเสียงคำว่า 询
 • การออกเสียงคำว่า 鲸
 • การออกเสียงคำว่า 锥钻 锥钻
 • การออกเสียงคำว่า 十三点 十三点