ภาษา:

ภาษาจีนอู๋

[wuu]

กลับไปยังภาษาจีนอู๋

หมวดหมู่: 吴语,湖州话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง吴语,湖州话

 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 如果 如果
 • การออกเสียง : 如何 如何
 • การออกเสียง : 肥皂 肥皂
 • การออกเสียง : 期
 • การออกเสียง : 潮
 • การออกเสียง : 硬
 • การออกเสียง : 万
 • การออกเสียง : 女
 • การออกเสียง : 马
 • การออกเสียง : 奚
 • การออกเสียง : 其
 • การออกเสียง : 兜
 • การออกเสียง : 荣
 • การออกเสียง : 验
 • การออกเสียง : 个
 • การออกเสียง : 汝
 • การออกเสียง : 溪
 • การออกเสียง : 严
 • การออกเสียง : 岳
 • การออกเสียง : 千
 • การออกเสียง : 浮
 • การออกเสียง : 容
 • การออกเสียง : 尔
 • การออกเสียง : 子
 • การออกเสียง : 鹤
 • การออกเสียง : 阎
 • การออกเสียง : 瑞
 • การออกเสียง : 辑
 • การออกเสียง : 百
 • การออกเสียง : 墩
 • การออกเสียง : 魁
 • การออกเสียง : 秋瑾 秋瑾
 • การออกเสียง : 雀
 • การออกเสียง : 谱
 • การออกเสียง : 略
 • การออกเสียง : 乃
 • การออกเสียง : 况
 • การออกเสียง : 遂
 • การออกเสียง : 业
 • การออกเสียง : 崖
 • การออกเสียง : 雉
 • การออกเสียง : 滑稽 滑稽
 • การออกเสียง : 锥
 • การออกเสียง : 疵
 • การออกเสียง : 婴
 • การออกเสียง : 仰
 • การออกเสียง : 稻
 • การออกเสียง : 孟
 • การออกเสียง : 马桶 马桶
 • การออกเสียง : 帆
 • การออกเสียง : 洮
 • การออกเสียง : 融
 • การออกเสียง : 涛
 • การออกเสียง : 瑾
 • การออกเสียง : 背
 • การออกเสียง : 摧
 • การออกเสียง : 酣
 • การออกเสียง : 迫
 • การออกเสียง : 携
 • การออกเสียง : 乎
 • การออกเสียง : 佩
 • การออกเสียง : 稻穗头 稻穗头
 • การออกเสียง : 废墟 废墟
 • การออกเสียง : 岸
 • การออกเสียง : 苛
 • การออกเสียง : 寓
 • การออกเสียง : 虐
 • การออกเสียง : 栖
 • การออกเสียง : 荀
 • การออกเสียง : 亿 亿
 • การออกเสียง : 雉鸡 雉鸡
 • การออกเสียง : 弄
 • การออกเสียง : 马桶头 马桶头
 • การออกเสียง : 爵
 • การออกเสียง : 勤俭 勤俭
 • การออกเสียง : 昂
 • การออกเสียง : 疑
 • การออกเสียง : 研
 • การออกเสียง : 墟
 • การออกเสียง : 俘
 • การออกเสียง : 银
 • การออกเสียง : 衙
 • การออกเสียง : 孚
 • การออกเสียง : 疟
 • การออกเสียง : 叛
 • การออกเสียง : 迫击炮 迫击炮
 • การออกเสียง : 兆
 • การออกเสียง : 穗
 • การออกเสียง : 潮音桥 潮音桥
 • การออกเสียง : 遇
 • การออกเสียง : 猪猡 猪猡
 • การออกเสียง : 滑稽戏 滑稽戏
 • การออกเสียง : 嵇
 • การออกเสียง : 俭
 • การออกเสียง : 砚
 • การออกเสียง : 十三点 十三点
 • การออกเสียง : 询
 • การออกเสียง : 鲸
 • การออกเสียง : 锥钻 锥钻