ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[Vlaams]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

284 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า der der [der, dar, verbos, conjugações, futuro do subjuntivo, futuro, subjuntivo, noun(door), harry potter, surname]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า moa moa [geografia fisica, Toponimia, animals, birds, noun, flicknamn, förnamn, egennamn, gallo, new Zealand birds]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Velo Velo [sostantivo, substantivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า es es [Scrabble word only]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mo mo [Scrabble words, word]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า e e [alphabet, letter, alfabeto, symbols, pronunciation, central mexican, lletres de lalfabet, Japanese cutlery, e, letter pronunciation, Parmigiano dialect, littera, praepositio, Alphabet - Dutch]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nie nie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names, snow, see <obrażane>, see <anabaptyści>, see <Milcz bo to nie twoja sprawa>, zaprzeczenie, To ~ nie jest prawda, It is not true, see <bankowość>, see <uwielbiać>, see <udział>, 新聞]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า up up [焖swelter/frowst, Scrabble words]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gy gy [Abc, géographie]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า goat goat [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, tagalog, slang]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า den den [den, article, artikel, bestemt, fælleskøn, stedord, tredje person]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า et et [conjunctions, 1, talord, artikel, mængdetal, intetkøn, ental, Pronomen, Scrabble words]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nord nord [sostantivo, aggettivo, département, north, šiaurė, départémint, surname]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Vyvey Vyvey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mikael Mikael [pojknamn, förnamn, egennamn, male name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zulle zulle [bleitn]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oagewinde oagewinde [plant name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bazatse bazatse [noun]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chikong chikong [vegetable]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า alloam alloam
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Robert Campin Robert Campin [person name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Jean Hey Jean Hey [person name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Jean Malouel Jean Malouel [artist]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Simon Marmion Simon Marmion [artist, artist name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lamain Lamain [last name/family name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Johannes Ghiselin Johannes Ghiselin [musician]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า changeant changeant
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Wombatacin Wombatacin [Wom, bat, a, Cin]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Boentje Boentje [béguin, être épris]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bountje Bountje [Bountche]