ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[Vlaams]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

285 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nikl nikl [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Quicchelberg Quicchelberg
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Karlijn Karlijn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Michel Scourneau Michel Scourneau [Belgium]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mitja Zastrow Mitja Zastrow [Mitja, Zastrow, zwemmen, olympische, spelen]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Charles Leickert Charles Leickert [Artists]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lubna Azabal Lubna Azabal [Belgium]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bouli Lanners Bouli Lanners [Belgium]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Suquamish Suquamish [Washington State, tribe]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า moand moand
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า toesteekn toesteekn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า da da
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า grammoatica grammoatica
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า provinsje provinsje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า meestol meestol
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า makoar makoar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า teegn teegn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ouk ouk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mè
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ippervlak ippervlak
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า koarte koarte
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า poar poar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า woarom woarom
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oa oa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า spellienge spellienge
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า weetn weetn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า joun joun
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า by by [aby, in order to, so as to, see <wasze>, Scrabble words]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า OL OL [articol, 80]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jen jen [name, abbreviation]