ภาษา:

ภาษาเฟลมิช

[Vlaams]

กลับไปยังภาษาเฟลมิช

324 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : aranje aranje [orange]
 • บันทึกการออกเสียง : aerde aerde [earth]
 • บันทึกการออกเสียง : administraesje administraesje [administration]
 • บันทึกการออกเสียง : Hans Eworth Hans Eworth
 • บันทึกการออกเสียง : Furnes Furnes
 • บันทึกการออกเสียง : endurance endurance
 • บันทึกการออกเสียง : Mêenn Mêenn [Belgium, Menin]
 • บันทึกการออกเสียง : Chardstock Chardstock
 • บันทึกการออกเสียง : Auguste Oleffe Auguste Oleffe
 • บันทึกการออกเสียง : Raimondin Raimondin [Melusine, The Tales of Melusine, Jean DArras]
 • บันทึกการออกเสียง : Braekeleer Braekeleer [Henri de Braekeleer]
 • บันทึกการออกเสียง : Maserreel Maserreel [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Lêeuw Lêeuw [lion]
 • บันทึกการออกเสียง : Andjoen Andjoen [onion]
 • บันทึกการออกเสียง : Moane Moane [moon]
 • บันทึกการออกเสียง : katte katte [cat]
 • บันทึกการออกเสียง : Thomas Blondelle Thomas Blondelle
 • บันทึกการออกเสียง : Flamandzki Flamandzki
 • บันทึกการออกเสียง : Pepeyn Pepeyn
 • บันทึกการออกเสียง : Middnryk Middnryk
 • บันทึกการออกเสียง : Fransche Fransche
 • บันทึกการออกเสียง : kuosa kuosa
 • บันทึกการออกเสียง : Pieter Serry Pieter Serry [Cyclist]
 • บันทึกการออกเสียง : fitsen fitsen
 • บันทึกการออกเสียง : de Brucyker de Brucyker
 • บันทึกการออกเสียง : Laura Waem Laura Waem [athlete, Belgian gymnast]
 • บันทึกการออกเสียง : Peter Praet Peter Praet [ECB]
 • บันทึกการออกเสียง : De Waelhens De Waelhens
 • บันทึกการออกเสียง : Childerik Childerik
 • บันทึกการออกเสียง : Merowech Merowech [name]