ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[Vlaams]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

283 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Moane Moane [moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า katte katte [cat]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Thomas Blondelle Thomas Blondelle
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Flamandzki Flamandzki
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pepeyn Pepeyn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Middnryk Middnryk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fransche Fransche
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuosa kuosa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pieter Serry Pieter Serry [Cyclist]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fitsen fitsen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า de Brucyker de Brucyker
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Laura Waem Laura Waem [athlete, Belgian gymnast]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Peter Praet Peter Praet [ECB]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า De Waelhens De Waelhens
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Childerik Childerik
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Merowech Merowech [name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Anton Nuck Anton Nuck [Dutch anatomist]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Neustrië Neustrië
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า coune coune [or french]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Yves Beaunesne Yves Beaunesne
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Antoine Lavoisier Antoine Lavoisier [s]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Grote Thems Grote Thems [Vlaanderen]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Delaere Delaere
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Michaël Samyn Michaël Samyn [digital artist]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tebrugge tebrugge
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zelver zelver [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า koopr koopr [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yzer yzer [chemical element, names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nikl nikl [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Quicchelberg Quicchelberg