ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[Vlaams]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

285 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kite kite [الانجليزية]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vuulkarre vuulkarre
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vroedzak vroedzak
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dul dul
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vrommins vrommins
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ommettekêe ommettekêe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vort vort
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า uutkom uutkom
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tweisn tweisn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า traveir traveir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า totetrekker totetrekker
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า totje totje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tote tote [bag, noun, verb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tôpe tôpe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า renne renne [prehistory, archeology, renne, verb (infinitive)]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tomatte tomatte
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า freze freze
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า boai boai
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ulle ulle
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tirette tirette
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า talôre talôre
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sturtn sturtn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lôoi lôoi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า goai goai
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vliegpling vliegpling
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า buzestove buzestove
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า buzze buzze
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Espe Espe [noun, tree]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า meireloarde meireloarde
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Alsloot Alsloot [Denÿs van Alsloot]