ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[vls]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

 • การออกเสียงคำว่า fuck fuck
 • การออกเสียงคำว่า je je
 • การออกเสียงคำว่า bank bank
 • การออกเสียงคำว่า warm warm
 • การออกเสียงคำว่า Schueren Schueren
 • การออกเสียงคำว่า water water
 • การออกเสียงคำว่า spreken spreken
 • การออกเสียงคำว่า van van
 • การออกเสียงคำว่า bit bit
 • การออกเสียงคำว่า wet wet
 • การออกเสียงคำว่า knabbelen knabbelen
 • การออกเสียงคำว่า Peer Peer
 • การออกเสียงคำว่า complex complex
 • การออกเสียงคำว่า lui lui
 • การออกเสียงคำว่า garage garage
 • การออกเสียงคำว่า doen doen
 • การออกเสียงคำว่า leeft leeft
 • การออกเสียงคำว่า boot boot
 • การออกเสียงคำว่า bos bos
 • การออกเสียงคำว่า wie wie
 • การออกเสียงคำว่า open open
 • การออกเสียงคำว่า baby baby
 • การออกเสียงคำว่า ver ver
 • การออกเสียงคำว่า deed deed
 • การออกเสียงคำว่า heel heel
 • การออกเสียงคำว่า rest rest
 • การออกเสียงคำว่า sport sport
 • การออกเสียงคำว่า kalken kalken
 • การออกเสียงคำว่า hoe hoe
 • การออกเสียงคำว่า Borgen Borgen