ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[vls]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

หมวดหมู่: time of day

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtime of day

  • การออกเสียงคำว่า vôornoene vôornoene
  • การออกเสียงคำว่า achternoene achternoene
  • การออกเสียงคำว่า achterteviern achterteviern
  • การออกเสียงคำว่า noene noene